Arrangementer


23. april 2018

HERNING OG OMEGNS B.F.
Vi ser om bierne har overlevet vinteren, og får skiftet bund i staderne

Vi ser om bierne har overlevet vinteren, og får skiftet bund i staderne

LÆS MERE

23. april 2018

Aalborg B.F.
Opstart af nyt biår

Vi starter det nye biår op med sang og bægerklang

LÆS MERE

30. april 2018

HERNING OG OMEGNS B.F.
Vi ser på bierne udvikling

Vi ser på bierne udvikling og om der er sværmtendenser og måske skal der magasiner på.

LÆS MERE

07. maj 2018

HERNING OG OMEGNS B.F.
Vi fjerner droneyngel

Vi fjerner droneyngel og ser efter mider og sværmceller.

LÆS MERE

08. maj 2018

HOLSTEBRO & OMEGNS B.F.
Holstebro og Omegns Bf. Vi ser til bierne.

Vores nybegyndere skal i bigården for første gang. Vi vil dele os op i grupper og gennemgår et bistade for at finde dronningen, og se hvor meget yngel der er, og om der skal et magasin mere på.

LÆS MERE

14. maj 2018

HERNING OG OMEGNS B.F.
Biernes sundhedstilstand

Biernes sundhedstilstand. Ved Bi sygdoms inspektør

LÆS MERE

22. maj 2018

HOLSTEBRO & OMEGNS B.F.
Holstebro og Omegns Bf. Ser til bierne

Vi ser igen til bierne. Hvordan har de udviklet sig siden sidst. Har der været træk, skal der udvides med endnu et magasin.

LÆS MERE

26. maj 2018

DANMARKS BIAVLERFORENING
Kursus for lokale bestyrelsesmedlemmer

Kursus for lokale bestyrelsesmedlemmer. Lokalforeninger under Danmarks Biavlerforening kan gøre brug af muligheden for lokalt kursus for bestyrelsesmedlemmer. Kurset henvender sig til alle lokale bestyrelser under Danmarks Biavlerforening.

LÆS MERE

28. maj 2018

HERNING OG OMEGNS B.F.
Dronninger

Der om larves til dronninger

LÆS MERE

02. juni 2018

DANMARKS BIAVLERFORENING
Kursus for lokale bestyrelsesmedlemmer

Kursus for lokale bestyrelsesmedlemmer. Lokalforeninger under Danmarks Biavlerforening kan gøre brug af muligheden for lokalt kursus for bestyrelsesmedlemmer. Kurset henvender sig til alle lokale bestyrelser under Danmarks Biavlerforening.

LÆS MERE

04. juni 2018

HERNING OG OMEGNS B.F.
Museumsbesøg

Vi ser til vore bier der er placeret her, og Svend Erik Eriksen vil fortælle os, hvordan året har været for bierne indtil nu.

LÆS MERE

04. juni 2018

HOLSTEBRO & OMEGNS B.F.
Holstebro og Omegns Bf. Vi fylder de første hold parrekassetter

Vi fylder de første hold parrekassetter

LÆS MERE

11. juni 2018

HERNING OG OMEGNS B.F.
Vi laver småfamilier

Vi laver småfamilier

LÆS MERE

18. juni 2018

HERNING OG OMEGNS B.F.
Honningslyngning

Der slynges honning fra skolebigården. Kom og vær med til at hjælpe.

LÆS MERE

23. juni 2018

DANMARKS BIAVLERFORENING
Honning&Jordbærdag

LÆS MERE

25. juni 2018

HERNING OG OMEGNS B.F.
Grillaften

Medbring selv service og drikkevarer. Tilmelding senest den 22 juni

LÆS MERE

02. juli 2018

HERNING OG OMEGNS B.F.
Småfamiliernes udvikling

Vi ser om småfamilierne udvikler sig. Vi afholder også den årlige loppe/bytte marked og auktion

LÆS MERE

05. juli 2018

HERNING OG OMEGNS B.F.
Landsskuet

Vi har en telt hvor vi sælger honning og få os en snak om bierne, og måske erhverve nye medlemmer

LÆS MERE

05. juli 2018

HERNING OG OMEGNS B.F.
Landsskuet i Herning

I vores telt, sælger vi foreningens honning, samt få en snak om bier med vore besøgende.

LÆS MERE

05. juli 2018

Aalborg B.F.
Smag på nyslynget honning – biavl for børn

Børn og Bier

LÆS MERE

09. juli 2018

HERNING OG OMEGNS B.F.
Vi tager på bigårdsbesøg

Vi ser til bierne og nyder naturen der.

LÆS MERE

16. juli 2018

HERNING OG OMEGNS B.F.
Bigården

Vi ser til bierne og nyder naturen i skolebigården

LÆS MERE

23. juli 2018

HERNING OG OMEGNS B.F.
Vi fratager honning og slynger

Vi slynger vores sommerhonning, og kom gerne og være med.

LÆS MERE

30. juli 2018

HERNING OG OMEGNS B.F.
Bierne sættes på lyng

Vi flytter nogle af skolebigårdens bistader på lyng i nogle uger

LÆS MERE

20. august 2018

HERNING OG OMEGNS B.F.
Ovstrup Hede

Vi ser til bierne og får os en snak om lynghonning

LÆS MERE

27. august 2018

HERNING OG OMEGNS B.F.
Varroabehandling

Vi varroa behandler bierne i skolebigården. V/ Egon Green

LÆS MERE

03. september 2018

HERNING OG OMEGNS B.F.
Bierne fodres

Bierne fodres med flydende foder

LÆS MERE

24. september 2018

HERNING OG OMEGNS B.F.
Mad og Honning

Vi samles og får os noget godt at spise, og honning indgår selvfølgeligt også i menuen. Tilmelding nødvendigt for madindkøb senest den 11 september.

LÆS MERE

22. oktober 2018

HERNING OG OMEGNS B.F.
Generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling. Foreningen er vært med smørrebrød.

LÆS MERE

05. november 2018

HERNING OG OMEGNS B.F.
Honningbedømmelse

Honningbedømmelse (indlevering af prøver fra kl. 18.30 max.2 pr. medlem / kr. 20.00 pr prøve.)

LÆS MERE

03. december 2018

HERNING OG OMEGNS B.F.
Årsafslutning

Årsafslutning med gløgg og æbleskiver og underholdning. (Husk pakke til pakkespil til en pris af max. kr 25,00.)

LÆS MERE

08. december 2018

HERNING OG OMEGNS B.F.
Varroabehandling

Varroa behandling med Oxalsyre. Oxal blanding kan købes til privat brug

LÆS MERE

23. april 2018

SALLING FJENDS B.F.
Opstart af ny sæson.

Alle medlemmer er velkomne til en hyggelig snak om bier og dette års planer. Der er oprydning i kælderen, og klargøring til sommeren. Kaffen koster 20 kr.

LÆS MERE

24. april 2018

LEMVIG B.F.
Begynderkursus

Om honning, voksbehandling og rengøring af materiel.

LÆS MERE

24. april 2018

GRINDSTED OG OMEGNS B.F.
Grindsted og Omegns Biavlerforening

Skolebigården: Skolebigården åbner, og vi tilser bierne for første gang. Vi snakker bl.a. om de forskellige ting der findes i en bigård, biernes forskellige roller og biernes udvikling. Erfa-gruppen: Vi kigger tilbage på 2017. Indkøbte dronninger, vintertab mm.

LÆS MERE

24. april 2018

ØSTSJÆLLAND B.F.
Startaften skolebigården

Skolebigården starter for tirsdagsholdene

LÆS MERE

24. april 2018

BRANDE OG OMEGNS B.F.
Brande og Omegns Biavlerforening

Mødes i skolebigården. Ser og taler om biernes overvintring og tilstand. Materiel gøres klar.

LÆS MERE

24. april 2018

ALSSUND B.F.
Medlemsaften i skolebigården

Medlemsaften og undervisning i skolebigården

LÆS MERE

25. april 2018

KJELLERUP OG OMEGNS B.F.
generalforsamling

LÆS MERE

25. april 2018

ØSTSJÆLLAND B.F.
startaften : Overvågningsbigården – 3+

Har du lyst til at være sammen med de mere erfarne biavlere og arbejde i overvågningsbigården, er der mulighed for dette hver onsdag kl. 18.30 - 21.00

LÆS MERE

25. april 2018

KALØVIG-EGNENS B.F.
Klargøring af skolebigårdens materiel

Vi mødes for at gøre rammer klar til skolebigården

LÆS MERE

26. april 2018

ØSTSJÆLLAND B.F.
Skolebigården starter

Skolebigården starter for torsdagsholdene

LÆS MERE

28. april 2018

KØBENHAVNS AMTS B.F.
Møde i skolebigården i Ejby

Måske første udvidelse.

LÆS MERE

29. april 2018

KØBENHAVNS AMTS B.F.
Møde i skolebigården på KU Science

Måske første udvidelse.

LÆS MERE

29. april 2018

KALØVIG-EGNENS B.F.
Sæsonstart i skolebigården

Vi håber at foråret endelig er kommet så godt i gang at bierne har været ude af stadet og vi kan lave 1. eftersyn af familierne.

LÆS MERE

30. april 2018

SYDSJÆLLANDS B.F.
Møder i Skolebigården

Der er møde i Skolebigården, hvor vi gennemgår og arbejder i vores bifamilier. Vi afslutter med kaffe og kage og hyggesnak i vores klubhus.

LÆS MERE

30. april 2018

SALLING FJENDS B.F.
Mandagsmøder

Vi starter op i skolebigården med 1. tilsyn af bierne, evt oprydning i stadet. Opstart af dobbelt familie.

LÆS MERE

01. maj 2018

LEMVIG B.F.
Begynderkursus

Om sygdomme og den snyltende varroamide, samt lidt lovgivning.

LÆS MERE

01. maj 2018

SILKEBORG OG OMEGNS B.F.
Opstart i skolebigården

Det føles noget uvirkeligt at skulle invitere folk til en ny sæson for biavlernes største fornøjelse. Vinteren ser ikke ud til at slutte lige med det samme, selv om forårsjævndøgn er passeret. Ikke desto mindre har vi i Silkeborg Biavlerforening håb om, at vi kan starte den nye sæson for medlemmer i skolebigården på Harsnablundvej 7-8 i Gødvad ved Silkeborg den 1. maj kl. 19.00.

LÆS MERE

02. maj 2018

GRINDSTED OG OMEGNS B.F.
Grindsted og Omegns Biavlerforening

Fællesaften: Vi mødes hos Kristian Smidt Kristensen, Starupvej 30, 6823 Ansager. Vi skal se Kristians bigård. Emnerne vil bl.a. være stadetyper, rammemål, placering, Det Centrale Bigårdsregister, kyndige biavlere og meget mere.

LÆS MERE

03. maj 2018

NORDSJÆLLANDSKE BIVENNER
Skolebigården i Brede åbner

LÆS MERE

07. maj 2018

SALLING FJENDS B.F.
Mandagsmøder.

Vi ser til bierne, fungerer familierne og der tilsættes dronetavler.

LÆS MERE

08. maj 2018

KØBENHAVNS AMTS B.F.
Møde i skolebigården på KU Science

Første aftenmøde. Herefter hver tirsdag aften. Dronetavler sættes i.

LÆS MERE

08. maj 2018

GRINDSTED OG OMEGNS B.F.
Grindsted og Omegns Biavlerforening

Skolebigården: Hvad skal vi være opmærksomme på i bistadet? Hvordan kommunikerer bierne? Erfa-gruppen: Kommunikation i foreningen.

LÆS MERE

08. maj 2018

BRANDE OG OMEGNS B.F.
Brande og Omegns Biavlerforening

Mødes i skolebigården Udvidelse af bifamilierne, samt brug af dronetavler.

LÆS MERE

08. maj 2018

BJERRINGBRO B.F.
Møderække i Bjerringbro BF´s Skolebigård

Bjerringbro og Omegns BF afholder møderække i skolebigården.

LÆS MERE

09. maj 2018

KØBENHAVNS AMTS B.F.
Møde i skolebigården i Ejby

Første aftenmøde. Herefter hver onsdag aften. Dronetavler sættes i.

LÆS MERE

10. maj 2018

NORDSJÆLLANDSKE BIVENNER
Skolebigården i Brede

LÆS MERE

14. maj 2018

SYDSJÆLLANDS B.F.
Møder i Skolebigården

Der er møde i skolebigården, hvor vi gennemgår og arbejder med bifamilierne. Efter arbejdet er der kaffe, kage og tid til en bisnak.

LÆS MERE

14. maj 2018

ØSTSJÆLLAND B.F.
Materielaften hos HFButikken

Demonstration af grej fra Swienty. Mulighed for at gøre gode medlemskøb..

LÆS MERE

14. maj 2018

SALLING FJENDS B.F.
Mandagsmøder.

Eftersyn af bierne. Fungerer alle dronninger? Skal der udvides?

LÆS MERE

15. maj 2018

GRINDSTED OG OMEGNS B.F.
Grindsted og Omegns Biavlerforening

Skolebigården: Bierne som bestøvere, trækmuligheder, bifamiliens udvikling, hvorfor sværmer bierne og hvordan undgår vi det? Erfa-gruppen: Hvordan hjælper vi de ny medlemmer og sørger for at de fortsætter med biavl? Hvordan får vi de nuværende medlemmer mere aktive i foreningen? Ønsker til næste års program. HUSK AT BESTILLE DRONNINGER!

LÆS MERE

17. maj 2018

NORDSJÆLLANDSKE BIVENNER
Skolebigården i Brede

Skolebigården på Nationalmuseets grund i Brede Park holder åbent hver torsdag til og med 16. august fra 18:30 til senest 20:30. Gå ind i parken gennem lågen fra I.C. Modewegs Vej på hjørnet af Brede Allé. Skrå op til venstre. Bigården ligger på den øverste terrasse i æblehaven.

LÆS MERE

22. maj 2018

GRINDSTED OG OMEGNS B.F.
Grindsted og Omegns Biavlerforening

Skolebigården: Hvad kan vi gøre for at forbedre forholdene i vores bigård? Erfa-gruppen: Behandlingsmetoder af forskellige sygdomme.

LÆS MERE

22. maj 2018

BRANDE OG OMEGNS B.F.
Brande og Omegns Biavlerforening

Mødes i skolebigården. Ser til bierne. Er der gang i dem? Trækkilder?

LÆS MERE

24. maj 2018

NORDSJÆLLANDSKE BIVENNER
Skolebigården i Brede

LÆS MERE

28. maj 2018

SALLING FJENDS B.F.
Mandagsmøder.

Opstart af småfamilier.

LÆS MERE

28. maj 2018

SYDSJÆLLANDS B.F.
Møde i Skolebigården

Vi starter med orientering om aftenens arbejde med bifamilierne og gennemgår husene. Vi slutter af med kaffe, kage og hyggesnak i klubhuset. Vel mødt.

LÆS MERE

30. maj 2018

SALLING FJENDS B.F.
Besøgsaften

Vi besøger Lisbeth Fynboe. Hun og ægtefællen har ca. 10 ha.blandet skov.

LÆS MERE

31. maj 2018

NORDSJÆLLANDSKE BIVENNER
Skolebigården i Brede

LÆS MERE

02. juni 2018

KALØVIG-EGNENS B.F.
Bustur til Knivholt Bilaug og Bangsbo Blomsterfestival i Frederikshavn

Læs hele programmet for turen på www.kalovig-egnensbiavlerforening.dk eller kontakt formanden for nærmere info - tlf. 60 12 15 33

LÆS MERE

04. juni 2018

LEMVIG B.F.
Skolebigården

Vi laver dronninger.

LÆS MERE

04. juni 2018

SALLING FJENDS B.F.
Mandagsmøder.

Slyngning af honning.

LÆS MERE

05. juni 2018

BRANDE OG OMEGNS B.F.
Brande og Omegns Biavlerforening

Mødes i skolebigården. Opfølgning. Skal bierne have mere plads? Nye familier? Er dronetavlen brugt?

LÆS MERE

06. juni 2018

GRINDSTED OG OMEGNS B.F.
Grindsted og Omegns Biavlerforening

Fællesaften: Vi udleverer de indkøbte dronninger og der laves småfamilier i skolebigården.

LÆS MERE

07. juni 2018

NORDSJÆLLANDSKE BIVENNER
Skolebigården i Brede

LÆS MERE

10. juni 2018

KALØVIG-EGNENS B.F.
Honningslyngning

Vi skal slynge skolebigårdens forårshonning. Honningfratagning kl. 8 og derefter kører vi til Knud Strandvejen 3 Rønde, hvor der vil være kaffe og rundstykker inden slyngningen starter.

LÆS MERE

11. juni 2018

SYDSJÆLLANDS B.F.
Møde i Skolebigården

Vi mødes for at arbejde i bierne og orientere om aftenens arbejde. Herefter er der kaffe og kage og hyggesnak i klubhuset. Vel mødt.

LÆS MERE

13. juni 2018

KALØVIG-EGNENS B.F.
Bigårds besøg hos Peter Ole Andersen

Tilmelding senest 10. juni til 60 12 15 33 eller kaloebiavl@gmail.com

LÆS MERE

14. juni 2018

NORDSJÆLLANDSKE BIVENNER
Skolebigården i Brede

LÆS MERE

18. juni 2018

LEMVIG B.F.
Skolebigården

Tilser dronninger. Laver evt. småfamilier

LÆS MERE

19. juni 2018

GRINDSTED OG OMEGNS B.F.
Grindsted og Omegns Biavlerforening

Skolebigården: Vi høster honning fra bigården. Vi snakker bl.a. om behandling af honning og forskellige høst-metoder. Erfa-gruppen: Voksbehandling, afsmeltning af tavler og indkøb af voks.

LÆS MERE

21. juni 2018

NORDSJÆLLANDSKE BIVENNER
Skolebigården i Brede

LÆS MERE

22. juni 2018

KALØVIG-EGNENS B.F.
Grillaften hos Lotte og Morten Svane

Medbring selv kød og drikkevarer. Bestyrelsen sørger for grill, salater, brød og dessert. Tilmelding senest 18. juni til 60 12 15 33 eller kaloebiavl@gmail.com.

LÆS MERE

24. juni 2018

BRANDE OG OMEGNS B.F.
Brande og Omegns Biavlerforening

Honning-Jordbær dag i skolebigården. Honningen skal slynges. Og så skal der naturligvis smages.

LÆS MERE

25. juni 2018

LEMVIG B.F.
Aftentur til staby

Besøg hos biavler Per Guldager. Medbring selv kaffe og kage.

LÆS MERE

28. juni 2018

NORDSJÆLLANDSKE BIVENNER
Skolebigården i Brede

LÆS MERE

28. juni 2018

KALØVIG-EGNENS B.F.
Besøg på permakultur landbrug hos Frans van der Woude

Aftenens emne er blomsterstriber. Frans har tilsået ca. ½ ha med insektvenlige blomsterblandinger. Tilmelding senest 25. juni til 60 12 15 33 eller kaloebiavl@gmail.com

LÆS MERE

30. juni 2018

BRANDE OG OMEGNS B.F.
Brande og Omegns Biavlerforening

Vi besøger Per Cartons Paringsstation på Fyn. Tag madkurven med. Nærmere info om mødested følger.

LÆS MERE

02. juli 2018

LEMVIG B.F.
Skolebigården

Parrekassetter bliver efterset

LÆS MERE

03. juli 2018

GRINDSTED OG OMEGNS B.F.
Grindsted og Omegns Biavlerforening

Skolebigården: Bisygdomme. Gennemgang af de væsentligste sygdomme, behandling og anmeldelsespligt. Erfa-gruppen: Hvordan sælger vi vores honning?

LÆS MERE

05. juli 2018

KALØVIG-EGNENS B.F.
Bigårds besøg hos Birgitte Larsen

Birgitte har været biavler siden 2012 og har i dag 8 familier. Medbring selv aftenkaffen og vi skal smage Birgittes lækre honningkage. Tilmelding senest 2. juli til 60 12 15 33 eller kaloebiavl@gmail.com

LÆS MERE

10. juli 2018

KØBENHAVNS AMTS B.F.
Møde i skolebigården på KU Science

Klargøring til honningfratagning.

LÆS MERE

11. juli 2018

KØBENHAVNS AMTS B.F.
Møde i skolebigården i Ejby

Klargøring til honningfratagning.

LÆS MERE

14. juli 2018

KØBENHAVNS AMTS B.F.
Møde i skolebigården i Ejby

Honningfratagning.

LÆS MERE

15. juli 2018

KØBENHAVNS AMTS B.F.
Møde i skolebigården på KU Science

Honningfratagning.

LÆS MERE

30. juli 2018

LEMVIG B.F.
Skolebigården

Vi tager honning fra.

LÆS MERE

07. august 2018

KØBENHAVNS AMTS B.F.
Møde i skolebigården på KU Science

Klargøring til honningfratagning/sidste aftenmøde.

LÆS MERE

07. august 2018

GRINDSTED OG OMEGNS B.F.
Grindsted og Omegns Biavlerforening

Skolebigården: Hvordan gør vi vores bier klar til vinter og hvordan foregår varroabehandling? Vi gennemgår forskellige metoder til varroabehandling. Erfa-gruppen: Forskellige metoder til vinterklargøring. Kan vi bruge efterafgrøder til noget? Varroabekæmpelse.

LÆS MERE

08. august 2018

KØBENHAVNS AMTS B.F.
Møde i skolebigården i Ejby

Klargøring til honningfratagning/sidste aftenmøde.

LÆS MERE

11. august 2018

KØBENHAVNS AMTS B.F.
Møde i skolebigården i Ejby

Honningfratagning og fodring.

LÆS MERE

12. august 2018

KØBENHAVNS AMTS B.F.
Møde i skolebigården på KU Science

Honningfratagning og fodring.

LÆS MERE

12. august 2018

GRINDSTED OG OMEGNS B.F.
Grindsted og Omegns Biavlerforening

Vi laver en fællesudflugt til Kirstinelyst i Frederikshåb, hvor man kan se udstillingen om Randbøl Hede, historien og gå en tur hvis man har lyst. Der er udmærkede faciliteter til at spise medbragt mad, hvis man ønsker det. Der kan arrangeres fælleskørsel fra Karensminde - det aftales, når vi kommer tættere på datoen.

LÆS MERE

12. august 2018

KALØVIG-EGNENS B.F.
Honningslyngning

Vi skal slynge årets sidste honning. Honningfratagning fra kl. 8 og derefter kører vi til Knud Strandvejen 3 Rønde, hvor foreningen er vært med kaffe og rundstykker inden slyngning starter. HUSK - fornuftigt tøj og bidrag.

LÆS MERE

13. august 2018

LEMVIG B.F.
Skolebigården

Myresyrebehandling af bierne.

LÆS MERE

18. august 2018

KØBENHAVNS AMTS B.F.
Møde i skolebigården i Ejby

Varroabehandling og fodring.

LÆS MERE

19. august 2018

KØBENHAVNS AMTS B.F.
Møde i skolebigården på KU Science

Varroabehandling og fodring.

LÆS MERE

08. oktober 2018

LEMVIG B.F.
Generalforsamling

Der afholdes generalforsamling samt honningbedømmelse i to kategorier, blomsterhonning og lynghonning, så medbring et glas/bæger uden etiket. Max. en i hver kategori pr. biavler. Det koster 20 kr. pr. glas/bæger at deltage.

LÆS MERE

24. november 2018

KØBENHAVNS AMTS B.F.
Møde i skolebigården i Ejby

Varroabehandling.

LÆS MERE

25. november 2018

KØBENHAVNS AMTS B.F.
Møde i skolebigården på KU Science

Varroabehandling.

LÆS MERE

08. december 2018

LEMVIG B.F.
Skolebigården

Oxalsyrebehandling

LÆS MERE