Arrangementer


22. juni 2018

KALØVIG-EGNENS B.F.
Grillaften hos Lotte og Morten Svane

Medbring selv kød og drikkevarer. Bestyrelsen sørger for grill, salater, brød og dessert. Tilmelding senest 18. juni til 60 12 15 33 eller kaloebiavl@gmail.com.

LÆS MERE

23. juni 2018

DANMARKS BIAVLERFORENING
Honning&Jordbærdag

Find dit lokale Honning&Jordbærdag-arrangementer på www.vi-elsker-honning.dk eller følg linket herunder.

LÆS MERE

23. juni 2018

SKANDERBORG & OMEGNS B.F.
Honning- jordbærdag

Vi deltager i Cityforeningen-skanderborg og Åbent Landbrug Skanderborgs arrangement "Landbruget kommer til byen" som sætter fokus på landbrug, den lokale mad og den gode mad. "kend din mad"

LÆS MERE

24. juni 2018

BRANDE OG OMEGNS B.F.
Brande og Omegns Biavlerforening

Honning-Jordbær dag i skolebigården. Honningen skal slynges. Og så skal der naturligvis smages.

LÆS MERE

25. juni 2018

HERNING OG OMEGNS B.F.
Grillaften

Medbring selv service og drikkevarer. Tilmelding senest den 22 juni

LÆS MERE

25. juni 2018

LEMVIG B.F.
Aftentur til staby

Besøg hos biavler Per Guldager. Medbring selv kaffe og kage.

LÆS MERE

25. juni 2018

SYDSJÆLLANDS B.F.
Møder i skolebigården

Vi mødes i Skolebigården følgende mandage kl. 18.45: 25. juni, 9. juli, 23 juli, hvor vi arbejder med bierne. Vi afslutter hver mødeaften med kaffe og kage.

LÆS MERE

26. juni 2018

Aalborg B.F.
Besøg hos formanden

Tur til vores formand, Tord Marius Lorentzen, Halsvej 174, Stae, 9310 Vodskov. Marius vil fremvise sin enestående bigård med alle de farverige stader. Der vil også være mulighed for at se og studere hans samling af forskelligt biudstyr, måske med rette kaldt bi-museum. Der vil også være tid til et kig på mjødbrygning. Der serveres øl og vand. Medbring selv kaffe og kage til hyggeligt samvær. Denne dag vil bierne i skolebigården blive tilset kl. 15.00.

LÆS MERE

27. juni 2018

RIBE & OMEGNS B.F.
Åben skolebigård med undervisning: Varroa behandling af sværme & småfamilie

Varroa behandling af sværme & småfamilie med mælkesyre eller oxalsyre. Vi ser også til nogle af skolebigårdens bifamilier, hvor vi får en snak om, hvad der sker lige nu. Bagefter er der hygge med udveksling af erfaring og ideer.

LÆS MERE

28. juni 2018

NORDSJÆLLANDSKE BIVENNER
Skolebigården i Brede

LÆS MERE

28. juni 2018

KALØVIG-EGNENS B.F.
AFLYST – Besøg på permakultur landbrug hos Frans van der Woude

Aftenens emne er blomsterstriber. Frans har tilsået ca. ½ ha med insektvenlige blomsterblandinger. Tilmelding senest 25. juni til 60 12 15 33 eller kaloebiavl@gmail.com

LÆS MERE

30. juni 2018

BRANDE OG OMEGNS B.F.
Brande og Omegns Biavlerforening

Vi besøger Per Cartons Paringsstation på Fyn. Tag madkurven med. Nærmere info om mødested følger.

LÆS MERE

02. juli 2018

HERNING OG OMEGNS B.F.
Småfamiliernes udvikling

Vi ser om småfamilierne udvikler sig. Vi afholder også den årlige loppe/bytte marked og auktion

LÆS MERE

02. juli 2018

LEMVIG B.F.
Skolebigården

Parrekassetter bliver efterset

LÆS MERE

03. juli 2018

GRINDSTED OG OMEGNS B.F.
Grindsted og Omegns Biavlerforening

Skolebigården: Bisygdomme. Gennemgang af de væsentligste sygdomme, behandling og anmeldelsespligt. Erfa-gruppen: Hvordan sælger vi vores honning?

LÆS MERE

04. juli 2018

RIBE & OMEGNS B.F.
Åben skolebigård

Vi ser til nogle af skolebigårdens bifamilier, hvor vi får en snak om, hvad der sker lige nu. Der er rig lejlighed til at få besvaret dine spørgsmål af en af foreningens erfarne biavlere. Bagefter er der hygge med udveksling af erfaring og ideer.

LÆS MERE

05. juli 2018

HERNING OG OMEGNS B.F.
Landsskuet

Vi har en telt hvor vi sælger honning og få os en snak om bierne, og måske erhverve nye medlemmer

LÆS MERE

05. juli 2018

HERNING OG OMEGNS B.F.
Landsskuet i Herning

I vores telt, sælger vi foreningens honning, samt få en snak om bier med vore besøgende.

LÆS MERE

05. juli 2018

Aalborg B.F.
Smag på nyslynget honning – biavl for børn

Børn og Bier

LÆS MERE

05. juli 2018

KALØVIG-EGNENS B.F.
AFLYST – Bigårds besøg hos Birgitte Larsen

Birgitte har været biavler siden 2012 og har i dag 8 familier. Medbring selv aftenkaffen og vi skal smage Birgittes lækre honningkage. Tilmelding senest 2. juli til 60 12 15 33 eller kaloebiavl@gmail.com

LÆS MERE

09. juli 2018

HERNING OG OMEGNS B.F.
Vi tager på bigårdsbesøg

Vi ser til bierne og nyder naturen der.

LÆS MERE

10. juli 2018

KØBENHAVNS AMTS B.F.
Møde i skolebigården på KU Science

Klargøring til honningfratagning.

LÆS MERE

11. juli 2018

KØBENHAVNS AMTS B.F.
Møde i skolebigården i Ejby

Klargøring til honningfratagning.

LÆS MERE

11. juli 2018

RIBE & OMEGNS B.F.
Åben skolebigård med undervisning: Klargøring til lyngtræk og vinterleje.

Udvælge og klargøre bifamilier til lyngtræk. Hvordan og hvornår laver jeg et godt vinterleje? Vi ser også til nogle af skolebigårdens bifamilier, hvor vi får en snak om, hvad der sker lige nu. Bagefter er der hygge med udveksling af erfaring og ideer.

LÆS MERE

14. juli 2018

KØBENHAVNS AMTS B.F.
Møde i skolebigården i Ejby

Honningfratagning.

LÆS MERE

15. juli 2018

KØBENHAVNS AMTS B.F.
Møde i skolebigården på KU Science

Honningfratagning.

LÆS MERE

16. juli 2018

HERNING OG OMEGNS B.F.
Bigården

Vi ser til bierne og nyder naturen i skolebigården

LÆS MERE

18. juli 2018

RIBE & OMEGNS B.F.
Åben skolebigård

Vi ser til nogle af skolebigårdens bifamilier, hvor vi får en snak om, hvad der sker lige nu. Der er rig lejlighed til at få besvaret dine spørgsmål af en af foreningens erfarne biavlere. Bagefter er der hygge med udveksling af erfaring og ideer.

LÆS MERE

23. juli 2018

HERNING OG OMEGNS B.F.
Vi fratager honning og slynger

Vi slynger vores sommerhonning, og kom gerne og være med.

LÆS MERE

25. juli 2018

RIBE & OMEGNS B.F.
Åben skolebigård med undervisning: Honningfratagning.

Undgå at starte røveri, behandling af honningtavler og fodring. Vi ser også til nogle af skolebigårdens bifamilier, hvor vi får en snak om, hvad der sker lige nu. Bagefter er der hygge med udveksling af erfaring og ideer.

LÆS MERE

30. juli 2018

HERNING OG OMEGNS B.F.
Bierne sættes på lyng

Vi flytter nogle af skolebigårdens bistader på lyng i nogle uger

LÆS MERE

30. juli 2018

LEMVIG B.F.
Skolebigården

Vi tager honning fra.

LÆS MERE

01. august 2018

RIBE & OMEGNS B.F.
Åben skolebigård

Vi ser til nogle af skolebigårdens bifamilier, hvor vi får en snak om, hvad der sker lige nu. Der er rig lejlighed til at få besvaret dine spørgsmål af en af foreningens erfarne biavlere. Bagefter er der hygge med udveksling af erfaring og ideer.

LÆS MERE

06. august 2018

SYDSJÆLLANDS B.F.
Møde i Skolebigården

Vi arbejder i bierne og orienterer om aftenens arbejde. Vi tilser vores småfamilier. Herefter hyggesnak med kaffe og kage i klubhuset. Vel mødt.

LÆS MERE

07. august 2018

KØBENHAVNS AMTS B.F.
Møde i skolebigården på KU Science

Klargøring til honningfratagning/sidste aftenmøde.

LÆS MERE

07. august 2018

GRINDSTED OG OMEGNS B.F.
Grindsted og Omegns Biavlerforening

Skolebigården: Hvordan gør vi vores bier klar til vinter og hvordan foregår varroabehandling? Vi gennemgår forskellige metoder til varroabehandling. Erfa-gruppen: Forskellige metoder til vinterklargøring. Kan vi bruge efterafgrøder til noget? Varroabekæmpelse.

LÆS MERE

07. august 2018

Aalborg B.F.
Varroabehandling

Denne aften vil der være en grundig gennemgang af varroabehandling med myresyre. Der kan købes myresyre til brug for medlemmernes egne bifamilier. Husk: Tag selv plastdunke med. Det kan være de grønne kemikaliedunke, dem til eddike eller lign. Af sikkerhedsmæssige årsager dog ikke nogen dunke eller flasker der er beregnet til drikkevarer.

LÆS MERE

08. august 2018

KØBENHAVNS AMTS B.F.
Møde i skolebigården i Ejby

Klargøring til honningfratagning/sidste aftenmøde.

LÆS MERE

08. august 2018

RIBE & OMEGNS B.F.
Åben skolebigård med undervisning: Varroa behandling

Gennemgang af forskellige metoder med myresyre. Behandling af skolebigårdens bifamilier, hvor vi også får en snak om, hvad der ellers sker lige nu. Bagefter er der hygge med udveksling af erfaring og ideer.

LÆS MERE

11. august 2018

KØBENHAVNS AMTS B.F.
Møde i skolebigården i Ejby

Honningfratagning og fodring.

LÆS MERE

12. august 2018

KØBENHAVNS AMTS B.F.
Møde i skolebigården på KU Science

Honningfratagning og fodring.

LÆS MERE

12. august 2018

GRINDSTED OG OMEGNS B.F.
Grindsted og Omegns Biavlerforening

Vi laver en fællesudflugt til Kirstinelyst i Frederikshåb, hvor man kan se udstillingen om Randbøl Hede, historien og gå en tur hvis man har lyst. Der er udmærkede faciliteter til at spise medbragt mad, hvis man ønsker det. Der kan arrangeres fælleskørsel fra Karensminde - det aftales, når vi kommer tættere på datoen.

LÆS MERE

12. august 2018

KALØVIG-EGNENS B.F.
Honningslyngning

Vi skal slynge årets sidste honning. Honningfratagning fra kl. 8 og derefter kører vi til Knud Strandvejen 3 Rønde, hvor foreningen er vært med kaffe og rundstykker inden slyngning starter. HUSK - fornuftigt tøj og bidrag.

LÆS MERE

13. august 2018

LEMVIG B.F.
Skolebigården

Myresyrebehandling af bierne.

LÆS MERE

18. august 2018

KØBENHAVNS AMTS B.F.
Møde i skolebigården i Ejby

Varroabehandling og fodring.

LÆS MERE

19. august 2018

KØBENHAVNS AMTS B.F.
Møde i skolebigården på KU Science

Varroabehandling og fodring.

LÆS MERE

20. august 2018

HERNING OG OMEGNS B.F.
Ovstrup Hede

Vi ser til bierne og får os en snak om lynghonning

LÆS MERE

20. august 2018

SYDSJÆLLANDS B.F.
Møde i Skolebigården

Vi arbejder i bierne med fodring og varroabehandling. Herefter kaffe og kage i klubhuset. Vel mødt.

LÆS MERE

27. august 2018

HERNING OG OMEGNS B.F.
Varroabehandling

Vi varroa behandler bierne i skolebigården. V/ Egon Green

LÆS MERE

03. september 2018

HERNING OG OMEGNS B.F.
Bierne fodres

Bierne fodres med flydende foder

LÆS MERE

11. september 2018

Aalborg B.F.
Afslutning

Afholdes det afsluttende møde i skolebigården. Vi sørger for, at bigårdens materiel og lager er klar til vinteren.

LÆS MERE

24. september 2018

HERNING OG OMEGNS B.F.
Mad og Honning

Vi samles og får os noget godt at spise, og honning indgår selvfølgeligt også i menuen. Tilmelding nødvendigt for madindkøb senest den 11 september.

LÆS MERE

08. oktober 2018

LEMVIG B.F.
Generalforsamling

Der afholdes generalforsamling samt honningbedømmelse i to kategorier, blomsterhonning og lynghonning, så medbring et glas/bæger uden etiket. Max. en i hver kategori pr. biavler. Det koster 20 kr. pr. glas/bæger at deltage.

LÆS MERE

22. oktober 2018

HERNING OG OMEGNS B.F.
Generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling. Foreningen er vært med smørrebrød.

LÆS MERE

05. november 2018

HERNING OG OMEGNS B.F.
Honningbedømmelse

Honningbedømmelse (indlevering af prøver fra kl. 18.30 max.2 pr. medlem / kr. 20.00 pr prøve.)

LÆS MERE

24. november 2018

KØBENHAVNS AMTS B.F.
Møde i skolebigården i Ejby

Varroabehandling.

LÆS MERE

25. november 2018

KØBENHAVNS AMTS B.F.
Møde i skolebigården på KU Science

Varroabehandling.

LÆS MERE

03. december 2018

HERNING OG OMEGNS B.F.
Årsafslutning

Årsafslutning med gløgg og æbleskiver og underholdning. (Husk pakke til pakkespil til en pris af max. kr 25,00.)

LÆS MERE

08. december 2018

HERNING OG OMEGNS B.F.
Varroabehandling

Varroa behandling med Oxalsyre. Oxal blanding kan købes til privat brug

LÆS MERE

08. december 2018

LEMVIG B.F.
Skolebigården

Oxalsyrebehandling

LÆS MERE