HAMMEL OG OMEGNS B.F.
Generalforsamling

Dato: 29. januar 2020
Tid: 19,00 - 22,00

Sted: Gjern kultur og Idrætscenter, Skovvejen 6, 8883 Gjern

Generalforsamling i Hammel og Omegns Biavlerforening 29 januar 2020 Dagsorden I henhold til vedtægterne, ser således ud: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab og budget 4. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år, herunder kontingent fastsættelse 5. Forslag fra medlemmerne 6. Valg af formand 7. Valg af bestyrelse og suppleant 8. Valg af revisor 9. Eventuelt Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen sendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen. Kom og gør din indflydelse gældende. Uden din medvirken mangler der et tandhjul til at drive foreningshjulet rundt.

HAMMEL OG OMEGNS B.F.

Læs mere om foreningen


SE ALLE ARRANGEMENTER


Denne hjemmeside bruger cookies. Fortsat brug tolkes som accept.