Arrangementer


12. april 2021

NORDFYNS B.F.
Begynderkursus

Nordfyns Biavlerforening udbyder begynderkursus i biavl i foråret 2021. Teoridelen af kurset afholdes mandagene 12/4, 19/4, 26/4, 3/5 og 10/5. Alle aftener kl. 19 - 22. Derudover vil der blive tilbud om et besøg i en bigård med gennemgang af en bifamilie, samt et besøg hos en materielforhandler. Datoerne aftales med deltagerne.

LÆS MERE

12. april 2021

RIBE & OMEGNS B.F.
Begynderkursus i biavl

Kurset består af 4 teoriaftener og ca. 14 praktikaftener i skolebigården, hvor du lærer om biernes og honningens spændende verden. Undervejs er du med til at lave din egen bifamilie, som du passer under kyndig vejledning gennem sommeren og får med hjem, når kurset er slut.  Tilmelding og betaling senest 1. april via DBFs bishop.

LÆS MERE

13. april 2021

HAN HERREDS B.F.
Begynder kursus 2021

Vil du være biavler? Hanherreds Biavlerforening tilbyder kursus for nye biavlere. Du undervises i teori og praksis henover sommeren af erfarne biavlere.

LÆS MERE

13. april 2021

HERNING OG OMEGNS B.F.
Begynderkursus (lektion 2)

Hvor skal bierne bo og lidt om biavlerens udstyr + Årets gang i bigården (foråret.)

LÆS MERE

14. april 2021

MØN-LANGEBÆK B.F.
Begynderkursus

Møn-Langebæk Biavlerforenings begynderkursus i biavl 2021

LÆS MERE

19. april 2021

HERNING OG OMEGNS B.F.
Vi begynder i skolebigården

Vi ser om bierne har overlevet vinteren og får skiftet bund

LÆS MERE

20. april 2021

HERNING OG OMEGNS B.F.
Begynderkursus (lektion 3)

Aftenens emne handler om bi-sygdomme og biplanter

LÆS MERE

20. april 2021

BRANDE OG OMEGNS B.F.
Brande og Omegns Biavlerforening

Mødes i skolebigården. Ser og taler om biernes overvintring og tilstand. Materiel gøres klar.

LÆS MERE

21. april 2021

LANGELANDS B.F.
Begynderkursus i Langelands Biavlerforening

Begynderkursus i Langelands Biavlerforening www.LLBF.dk

LÆS MERE

21. april 2021

KRONBORG VESTRE BIRKS B.F.
Generalforsamling 2020

Bestyrelsen indkalder igen til generalforsamling for 2020. Nu onsdag den 21. april 2021 kl. 19.00. Hvis coronarestiktioner stadig forhindre fysisk fremmøde, så afholder vi generalforsamlingen virtuelt og alle modtager et link så de kan deltage. Ellers afholdes generalforsamlingen i kantinen på Gribskolen. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 14. april. Efter generalforsamlingen kårer vi Birkets Bedste Honning, hvis vi kan mødes. Så medbring et anonymt glas af din bedste honning og lad dine kollegaer bedømme. mvh Bestyrelsen

LÆS MERE

25. april 2021

RIBE & OMEGNS B.F.
Kom og gi’ en hånd med forårsklargøring af skolebigården

Skolebigården skal pakkes ud af vinterhiet og gøres klar til den forestående sæson. Du kan bl.a. hjælpe med til: Rengøring af kasser. Klargøring af skolebigården (så den ser godt ud). Der bliver IKKE arbejdet ved bierne denne dag. Tilmelding til Bent på tlf. på 51 91 09 39, senest den 20/4.

LÆS MERE

26. april 2021

HERNING OG OMEGNS B.F.
Biernes udvikling

Vi ser på biernes udvikling og om der er sværmtendenser, og måske skal der magasiner på. Dronetavler isættes.

LÆS MERE

26. april 2021

SALLING FJENDS B.F.
Begynderkursus

Har du interesse i biavl afholder vi begynderkursus i Salling og Fjends biavlerforening med opstart 26. april 2021. Vi starter i år med praktisk biavl, og udbyder teorien til efteråret. Begynderkurset 2021 er fuldt tegnet.

LÆS MERE

27. april 2021

HERNING OG OMEGNS B.F.
Begynderkursus (lektion 4)

Biernes produkter + årets gang i bigården (sommer)

LÆS MERE

28. april 2021

KRONBORG VESTRE BIRKS B.F.
Skolebigården åbner

Skolebigården åbner for 'de gamle'. Vi kigger bierne igennem første gang og vi gør klar til de nye kommer i næste uge. Medbring te/kaffe til 2. halvleg hvor vi vender vinterens gang. Vi tager forbehold for coronarestriktioner og følger op med mail. Herefter åbent i skolebigården hver onsdag kl. 19 - 21. Vi begynder kl. 19.00. Medbring så vidt muligt egen beklædning. På gensyn.

LÆS MERE

03. maj 2021

MIDTSJÆLLANDS B.F.
Kursus for nye biavlere

Der undervises der i den teoretiske del af kurset for begyndere. Med dette kursus får du en god basis til at gå videre med den praktiske del, der finder sted torsdag i samme uger og i resten af sæsonen i vores skolebigård. Se det udførlige program på foreningens hjemmeside midtbi.dk. Prisen for den samlede kursuspakke inkl. kursusmateriale er kr. 550,- og det forudsættes, at du melder dig ind i Danmarks Biavlerforening, herunder lokalforeningen Midtsjællands Biavlerforening. Henvendelse til Eskild Urhøj, eskild.urhoj@gmail.com eller telefon 27470311.

LÆS MERE

03. maj 2021

HERNING OG OMEGNS B.F.
Vi fjerner droner

Vi fjerner droneyngel og ser efter mider og sværmceller.

LÆS MERE

04. maj 2021

HOLSTEBRO & OMEGNS B.F.
Møde i skolebigården

Vi ser til bierne. Vores nybegyndere skal i bi-gården for første gang. Vi vil dele os op i grupper og gennemgår et bistade for at finde dronningen, og se hvor meget yngel der er, og om der skal et magasin mere på. Max 25

LÆS MERE

04. maj 2021

HERNING OG OMEGNS B.F.
Begynderkursus (lektion 5)

Det centrale bigårdsregister + forberedelse af egne materialer til der kommer bier.

LÆS MERE

04. maj 2021

BRANDE OG OMEGNS B.F.
Brande og Omegns Biavlerforening

Mødes i skolebigården. Udvidelse af bifamilierne, samt brug af dronetavler.

LÆS MERE

05. maj 2021

FREDERICIA & OMEGNS B.F.
Skolebigården starter for de nye kursister

Første dag i skolebigården for kursisterne.

LÆS MERE

05. maj 2021

LANGELANDS B.F.
Generalforsamling 2021

Generalforsamling i Langelands Biavlerforening - LLBF

LÆS MERE

08. maj 2021

POLLEN-PROPOLIS FORENINGEN
Åben Pollen og Propolis workshop på Rømø med visning af udstyr og produkter

Åben Pollen og Propolis workshop på Rømø med visning af udstyr og produkter

LÆS MERE

08. maj 2021

POLLEN-PROPOLIS FORENINGEN
Åben Pollen og Propolis workshop på Gjøl med visning af udstyr og produkter

LÆS MERE

08. maj 2021

POLLEN-PROPOLIS FORENINGEN
Åben Pollen og Propolis workshop i Voel med visning af udstyr og produkter

LÆS MERE

09. maj 2021

GL. TØNDER AMTS B.F.
Arrangement for medlemmer

Vi besøger en bigård og skal se på biernes overvintring og trivsel. Vi håber, der vil blive lempet på forsamlingsfriheden. Af hensyn til Corona og tilrettelægning vil vi gerne have tilmelding til formand Frits Atzen senest torsdag den 6. maj. Mail: famatzen@live.dk eller mobil: 2393 7516

LÆS MERE

10. maj 2021

RIBE & OMEGNS B.F.
Standerhejsning

Vær med til at starte sæsonen i skolebigården med standerhejsning, hygge og bisnak. Der er salg af brugt biavlsmateriel, så kom med dit brugte biavlsudstyr, bøger og andet, som du vil sælge. Der er også lækre pølser på grillen.

LÆS MERE

10. maj 2021

MIDTSJÆLLANDS B.F.
Kursus for nye biavlere

Der undervises i den teoretiske del af kurset for begyndere. Med dette kursus får du en god basis til at gå videre med den praktiske del, der finder sted torsdag i samme uger og i resten af sæsonen i vores skolebigård. Se det udførlige program på foreningens hjemmeside midtbi.dk. Prisen for den samlede kursuspakke inkl. kursusmateriale er kr. 550,- og det forudsættes, at du melder dig ind i Danmarks Biavlerforening, herunder lokalforeningen Midtsjællands Biavlerforening. Henvendelse til Eskild Urhøj, eskild.urhoj@gmail.com eller telefon 27470311.

LÆS MERE

10. maj 2021

HERNING OG OMEGNS B.F.
Biernes sundhedstilstand

Biernes sundhedstilstand. Ved sygdoms inspektør. Der om larves til dronninger samme aften

LÆS MERE

11. maj 2021

HERNING OG OMEGNS B.F.
Begynderkursus (lektion 6)

Besøg hos materiale forhandler

LÆS MERE

12. maj 2021


Skolebigården starter for alle medlemmer

LÆS MERE

12. maj 2021

B.F. FOR HADERSLEV OG OMEGN
Møde i Skolebigården

Møde i skolebigården

LÆS MERE

15. maj 2021

POLLEN-PROPOLIS FORENINGEN
Åben Pollen og Propolis workshop i Måbjerg, Holstebro med visning af udstyr og produkter

LÆS MERE

15. maj 2021

POLLEN-PROPOLIS FORENINGEN
Åben Pollen og Propolis workshop i Andst, Vejen med visning af udstyr og produkter

LÆS MERE

15. maj 2021

POLLEN-PROPOLIS FORENINGEN
Åben Pollen og Propolis workshop i Sorø med visning af udstyr og produkter

LÆS MERE

17. maj 2021

MIDTSJÆLLANDS B.F.
Kursus for nye biavlere

Der undervises i den teoretiske del af kurset for begyndere. Med dette kursus får du en god basis til at gå videre med den praktiske del, der finder sted torsdag i samme uger og i resten af sæsonen i vores skolebigård. Se det udførlige program på foreningens hjemmeside midtbi.dk. Prisen for den samlede kursuspakke inkl. kursusmateriale er kr. 550,- og det forudsættes, at du melder dig ind i Danmarks Biavlerforening, herunder lokalforeningen Midtsjællands Biavlerforening. Henvendelse til Eskild Urhøj, eskild.urhoj@gmail.com eller telefon 27470311.

LÆS MERE

17. maj 2021

HERNING OG OMEGNS B.F.
Droner

Vi ser til bierne og fjerner droneyngel

LÆS MERE

18. maj 2021

HOLSTEBRO & OMEGNS B.F.
Vi ser til bierne

Vi ser igen til bierne. . Hvordan har de udviklet sig siden sidst. Har der været træk, skal der udvides med endnu et magasin. Husk at bestille dronninger hos Mogens Nielsen

LÆS MERE

18. maj 2021

HERNING OG OMEGNS B.F.
Begynderkursus (lektion 7)

Honning-behandling + årets gang i bigården (efterår)

LÆS MERE

18. maj 2021

BRANDE OG OMEGNS B.F.
Brande og Omegns Biavlerforening

Mødes i skolebigården. Vi ser til bierne. Er der gang i dem? Trækkilder?

LÆS MERE

24. maj 2021

MIDTSJÆLLANDS B.F.
Kursus for nye biavlere

Der undervises i den teoretiske del af kurset for begyndere. Med dette kursus får du en god basis til at gå videre med den praktiske del, der finder sted torsdag i samme uger og i resten af sæsonen i vores skolebigård. Se det udførlige program på foreningens hjemmeside midtbi.dk. Prisen for den samlede kursuspakke inkl. kursusmateriale er kr. 550,- og det forudsættes, at du melder dig ind i Danmarks Biavlerforening, herunder lokalforeningen Midtsjællands Biavlerforening. Henvendelse til Eskild Urhøj, eskild.urhoj@gmail.com eller telefon 27470311.

LÆS MERE

25. maj 2021

HERNING OG OMEGNS B.F.
Begynderkursus (lektion 8)

Besøg hos en privat biavler Svend Erik Eriksen, hvor vi får os en snak om biavl, og også noget om dronningeavl mm. Det er samtidigt afslutningen på den teoretiske del af undervisningen.

LÆS MERE

29. maj 2021

POLLEN-PROPOLIS FORENINGEN
Åben Pollen og Propolis workshop i Billund med visning af udstyr og produkter

Åben workshop med visning af udstyr og produkter

LÆS MERE

31. maj 2021

MIDTSJÆLLANDS B.F.
Kursus for nye biavlere

Der undervises i den teoretiske del af kurset for begyndere. Med dette kursus får du en god basis til at gå videre med den praktiske del, der finder sted torsdag i samme uger og i resten af sæsonen i vores skolebigård. Se det udførlige program på foreningens hjemmeside midtbi.dk. Prisen for den samlede kursuspakke inkl. kursusmateriale er kr. 550,- og det forudsættes, at du melder dig ind i Danmarks Biavlerforening, herunder lokalforeningen Midtsjællands Biavlerforening. Henvendelse til Eskild Urhøj, eskild.urhoj@gmail.com eller telefon 27470311.

LÆS MERE

31. maj 2021

HERNING OG OMEGNS B.F.
Vi ser til bierne

Vi ser til bierne og fjerner måske dronetavlerne.

LÆS MERE

01. juni 2021

BRANDE OG OMEGNS B.F.
Brande og Omegns Biavlerforening

Mødes i skolebigården. Opfølgning. Skal bierne have mere plads? Nye familier? Er dronetavlen brugt?

LÆS MERE

07. juni 2021

HERNING OG OMEGNS B.F.
Loppe/bytte marked

Vi afholder loppe / bytte marked og auktion

LÆS MERE

07. juni 2021

HERNING OG OMEGNS B.F.
Begynderkursus (lektion 9)

Skolebigården er åben for nybegynderholdet fra kl. 18.00 til kl. 21.00 hver mandag. (Se programmet for de øvede) Der afholdes loppe / bytte-marked og auktion.

LÆS MERE

08. juni 2021

HOLSTEBRO & OMEGNS B.F.
Vi ser til bierne og sættet dronninger til parring

Vi fylder de første hold parrekassetter De bedste muligheder for en god parring, er i juni måned. Vi gennemgår proceduren i, hvordan vi forbereder os til at modtage en parret dronning om 3 uger. Vi ser om det er ved tiden der skal slynges. Vi laver en ny familie ved at tilsætte en celle eller dronning

LÆS MERE

14. juni 2021

HERNING OG OMEGNS B.F.
Honning fratages

Der slynges honning

LÆS MERE

15. juni 2021

BRANDE OG OMEGNS B.F.
Brande og Omegns Biavlerforening

Mødes i skolebigården. Har bierne samlet noget? Skal dr slynges?

LÆS MERE

21. juni 2021

HERNING OG OMEGNS B.F.
Grillaften

Vi samles i Naturcenteret og griller kødet som foreningen fremskaffer. Medbring selv service og drikkevarer. Entré: V 100 kr./B 50 kr. Tilmelding til formanden senest den 16 juni på mail.

LÆS MERE

24. juni 2021

BRANDE OG OMEGNS B.F.
Brande og Omegns Biavlerforening

Vi besøger en parringsstation hos Søren. Søren vil undervisning i det at lave parringsfamilier.

LÆS MERE

28. juni 2021

HERNING OG OMEGNS B.F.
Småfamilier

Vi ser om småfamilierne udvikler sig

LÆS MERE

29. juni 2021

HOLSTEBRO & OMEGNS B.F.
Afhentning af dronninger

Hente dronninger. Vi ser med spænding resultatet af parringer. Forhåbentlig er alle dronninger blevet parret. Vi laver evnt. aflægger i skolebigården. Under kaffen vil vi forvisse os om, at alle har gjort klar til at modtage dronningen.

LÆS MERE

29. juni 2021

BRANDE OG OMEGNS B.F.
Brande og Omegns Biavlerforening

Vi siger god sommer med grillen tændt i skolebigården.

LÆS MERE

01. juli 2021

HERNING OG OMEGNS B.F.
Landsskuet

Vi deltager og fortæller de fremmødte om biernes forunderlige liv, og sælger samtidigt noget af foreningens honning.

LÆS MERE

05. juli 2021

HERNING OG OMEGNS B.F.
Bigårdsbesøg

Vi tager på bi-gårdsbeøg hos ?? Vi ser til bierne og nyder naturen der. Nærmere følger pr. mail

LÆS MERE

12. juli 2021

HERNING OG OMEGNS B.F.
Vi ser til bierne

Vi ser til bierne

LÆS MERE

26. juli 2021

HERNING OG OMEGNS B.F.
Honning-slyngning

Vi fratager honning og slynger.

LÆS MERE

02. august 2021

HERNING OG OMEGNS B.F.
Bier på lyng

Bierne sættes på lyng

LÆS MERE

10. august 2021

HOLSTEBRO & OMEGNS B.F.
Gril og hyggeaften

Grill- og hyggeaften. Bestyrelsen er mødt ind i god tid så grillen er klar når i kommer kl. 19,00. Efter velkomst er vi klar til at grille og hygge os. Bestyrelsen sørger for tilbehøret til grillaftenen. Du/i medbringer selv grillkød og pølser, bestik og drikkevarer. For et beskedent beløb, fremskaffer vi diverse tilbehør. Såsom kartoffelsalat, blandet salat, dressing og flutes, og også kaffe/the. Pris vil fremgå af indbydelsen. Der vil være tilmelding.

LÆS MERE

16. august 2021

HERNING OG OMEGNS B.F.
Vi kører en tur til lyngtrækket

Vi kører en tur på heden, hvor vi ser til bierne, og får os en snak om lynghonning.

LÆS MERE

23. august 2021

HERNING OG OMEGNS B.F.
Varoa behandling

Vi varoa behandler bierne med myresyre V/Egon Green

LÆS MERE

06. september 2021

HERNING OG OMEGNS B.F.
Bierne fodres

Bierne fodres med flydende foder

LÆS MERE

05. oktober 2021

HOLSTEBRO & OMEGNS B.F.
Generalforsamling

Dagsorden ifølge vedtægter. Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før. Honningbedømmelse: Medbring din bedste honning (uden etiket). Nyt Nyt. Bestyrelsen vil fremover selv bedømme honningen. vinderen vil så blive offentliggjort til vores årsafslutning, eller ved henvendelse efter årsafslutningen.

LÆS MERE

08. november 2021

HERNING OG OMEGNS B.F.
Honningbedømmelse

Honningbedømmelse (indlevering af prøver fra kl. 18.30 kr. 20,00 pr. prøve - max 2 pr. medlem

LÆS MERE

23. november 2021

HOLSTEBRO & OMEGNS B.F.
Julehygge/årsafslutning.

Julehygge/årsafslutning. Julehygge er for hele familien. Bestyrelsen laver et arrangement til aftenen. Se indbydelse når den udsendes først i november. Der vil være en eller anden form for underholdning. Øl, vand og vin til rimelige priser. Tilmelding senest den 15. nov. Mail hks.kongehojen45@gmail.com

LÆS MERE

04. december 2021

HOLSTEBRO & OMEGNS B.F.
Oxalsyreudlevering

Oxalsyredemonstration kl. 10.00-12.00 Vi blander en passende mængde oxalsyre. Kl. 11,00 viser vi i skolebigården, hvordan man behandler med oxalsyre. Der bliver mulighed for (uden beregning) at få oxalsyre med hjem til behandling af dine egne bier. Medbring en dertil egnet flaske eller et glas. der vil være kaffe og rundstykker.

LÆS MERE

06. december 2021

HERNING OG OMEGNS B.F.
Årsafslutning

Årsafslutning med gløgg og æbleskiver og underholdning. (husk pakke til pakkespil til en pris af max. kr. 25,00)

LÆS MERE

11. december 2021

HERNING OG OMEGNS B.F.
Varoa med oxalsyre

Varoa behandling med Oxalsyre. Oxalsyre-blanding kan købes til privat brug

LÆS MERE