Arrangementer


21. oktober 2021

VARDE OG OMEGNS B.F.
Generalforsamling i Varde og Omegns Biavlerforening

Varde og Omegns Biavlerforening afholder generalforsamling torsdag den 21 oktober 2021 kl. 19.00. Dagsorden ifølge vedtægterne Mødet starter med spisning kl. 18.00, hvor foreningen er vært Tilmelding til spisning senest den 18. oktober til Kristian på telefon 2180 6616, mail friis48@gmail.com eller Egil, mail sonderbydk@gmail.com.

LÆS MERE

22. oktober 2021

SALLING FJENDS B.F.
Generalforsamling i Salling og fjends biavlerforening

Generalforsamling 2021. Vi afholder vores ordinære generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne. Evt. forslag som ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 14. dage før, dvs. senest 8. oktober. Efter generalforsamlingen er der honningbedømmelse. En lys honning, forårshonning, en mørk sensommerhonning, og flydende honning. Medbring din bedste honning i neutrale glas uden navn. Der er også bedømmelse af mjød. Spisningen starter kl.18.30, der er tilmelding til spisningen senest mandag den 18. oktober kl. 9. Tilmelding til Signe Dalgaard-Nielsen, 22858946 eller sfbiavl@gmail.com

LÆS MERE

26. oktober 2021

GL. TØNDER AMTS B.F.
Ekstraordinær generalforsamling

Forslag til vedtægtsændringer skal til endelig godkendelse hos medlemmerne. Ifølge vedtægterne skal det ske på en ekstraordinær generalforsamling. Efter generalforsamlingen er der hygge. Tag din mjød med og lad os smage den og få en god snak om vores erfaringer med mjød-brygning på godt og godt.

LÆS MERE

02. november 2021

NORDDJURS BIAVLERFORENING
Generalforsamling

Generalforsamling med dagsorden i henhold til vedtægterne, som kan læses på vores hjemmeside www.norddjursbiavlerforening.dk

LÆS MERE

03. november 2021

FREDERICIA & OMEGNS B.F.
Generalforsamling

Generalforsamling i henhold til foreningens love. Dagsorden fremsendes direkte til medlemmerne på mail.

LÆS MERE

03. november 2021

ÅRHUS OG OMEGNS BIAVLERFORENING
Århus og Omegns BF

Bier og biodiversitet - en debataften. Biavl i forhold til natur og landbrug i Danmark. Hvordan har bierne det i landskabet? Hvad kan vi gøre for at fremme diverse biers forhold? Hvem har ansvaret for biernes trivsel? Hvor er barriererne? Og hvordan skaber vi bedre vilkår for bierne og blomsterne … Foredrag ved Henrik Bertelsen, landmand , naturelsker og næstformand i Vildtforvaltningsrådet. Auditoriet på Naturhistorisk Museum, Wilhelm Meyers Alle 10, 8000 Aarhus C. Onsdag den 3. november 2021 kl. 19:00. Gratis, men tilmelding nødvendig, da der er begrænset plads i auditoriet. Tilmelding: agent.green@stofanet.dk efter princippet om først-til-mølle. Med venlig hilsen Århus og Omegns Biavlerforening

LÆS MERE

06. november 2021

DANMARKS BIAVLERFORENING
Lokalforeningsseminar

Møde og kursusdag for lokalforeningsbestyrelser.

LÆS MERE

08. november 2021

HERNING OG OMEGNS B.F.
Honningbedømmelse

Honningbedømmelse (indlevering af prøver fra kl. 18.30 kr. 20,00 pr. prøve - max 2 pr. medlem

LÆS MERE

08. november 2021

NORDDJURS BIAVLERFORENING
Bisløjd

Bisløjd starter den 8. november klokken 13.00.

LÆS MERE

11. november 2021

B.F. FOR HADERSLEV OG OMEGN
Generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling torsdag d. 11. november, 2021, kl.: 19:00 på Bygnaf 14, 6100 Haderslev. Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt, være formanden i hænde senest d. 28. oktober, 2021 Mvh. Bestyrelsen

LÆS MERE

16. november 2021

SILKEBORG OG OMEGNS B.F.
Generalforsamling

Silkeborg og Omegns Biavlerforening afholder den 16. nov. 2021, kl. 19.00 generalforsamling efter vedtægterne. Mødet finder sted på Harsnablundvej 7-8, Gødvad, nord i Silkeborg.

LÆS MERE

17. november 2021

KRONBORG VESTRE BIRKS B.F.
Generalforsamling 2021

Generalforsamling og kåring af Birkets Bedste Honning

LÆS MERE

17. november 2021

GL. TØNDER AMTS B.F.
Honningbedømmelse

Vi vil kåre årets honning og udveksle erfaringer. Erling Atzen er instruktør. Medlemmer og familiemedlemmer må medbringe 2 glas honning. Det koster kr. 20 pr. glas. Der kan købes drikkevarer, kaffe og kage. Gerne tilmelding til: Helle Kjeldsen, mobil 2447 9459 eller mail: helle.vagn@jakobsen.mail.dk

LÆS MERE

23. november 2021

HOLSTEBRO & OMEGNS B.F.
Julehygge/årsafslutning.

Julehygge/årsafslutning. Julehygge er for hele familien. Bestyrelsen laver et arrangement til aftenen. Se indbydelse når den udsendes først i november. Der vil være en eller anden form for underholdning. Øl, vand og vin til rimelige priser. Tilmelding senest den 15. nov. Mail hks.kongehojen45@gmail.com

LÆS MERE

23. november 2021

GRINDSTED OG OMEGNS B.F.
Generalforsamling i Grindsted og Omegns Biavlerforening

Generalforsamling i henhold til vedtægterne. Forslag til behandling på generalforsamlingern skal være sendt til grindstedbiavl@gmail.com inden 16/11-2021.

LÆS MERE

23. november 2021

NORDDJURS BIAVLERFORENING
Honningbedømmelse.

Vi afholder honningbedømmelse, på den sædvanlige måde, hvor vi ganske enkelt, hver især, giver de medbragte honninger point. Den som får flest point har vundet retten til at opbevare vores stadekniv med dit indgraverede navn. Efter bedømmelsen, spiser vi chips og drikker øl og vand.

LÆS MERE

24. november 2021

KALØVIG-EGNENS B.F.
Generalforsamling 2021

Generalforsamling 2021 med dagsorden jf. foreningen vedtægter. Efter generalforsamlingen får vi besøg af Anders Peter Blæsild fra fredeligebier.dk, som vil fortælle om sin dronningeavl, hvordan vi biavlere for succes med dronningeskift i vores familier samt om avl hos den lille biavler og ansvaret for at have gode bier. Foreningen er vært med kaffe og kage.

LÆS MERE

27. november 2021

LOLLAND-FALSTER B.F.
Skolebigård

Sæsonens aktiviteter i skolebigården.

LÆS MERE

04. december 2021

KRONBORG VESTRE BIRKS B.F.
Oxalsyrebehandling og glædelig jul

Vi giver bierne i skolebigården oxalsyre og ønsker hinanden glædelig jul over en kop varmt og en småkage. Du kan få oxalsyre med hjem til dine egne bier. En familie skal have ca. 35 ml. Medbring syrefast emballage.

LÆS MERE

04. december 2021

HOLSTEBRO & OMEGNS B.F.
Oxalsyreudlevering

Oxalsyredemonstration kl. 10.00-12.00 Vi blander en passende mængde oxalsyre. Kl. 11,00 viser vi i skolebigården, hvordan man behandler med oxalsyre. Der bliver mulighed for (uden beregning) at få oxalsyre med hjem til behandling af dine egne bier. Medbring en dertil egnet flaske eller et glas. der vil være kaffe og rundstykker.

LÆS MERE

04. december 2021

SALLING FJENDS B.F.
Oxalsyredag

Oxalsyredag Lørdag 4. december kl 10 Vi blander oxalsyre og behandler bierne i skolebigården. Er du interesseret i at få blandet oxalsyre til dine bier, så tag emballage med, så du kan få oxalsyre med hjem til dine bier. Prisen er kr. 5,- pr. bifamilie. Der serveres kaffe, saft og æbleskiver til kr. 20,- Af hensyn til serveringen vil vi gerne vide hvor mange der skal have æbleskiver. Børn og børnebørn er velkomne. Oxalsyre bestilles på forhånd hos Åge Skov Madsen, 23404137 eller på holst.skov@gmail.com

LÆS MERE

05. december 2021

GL. TØNDER AMTS B.F.
Udlevering af gratis oxalsyre

Foreningen er vært med æbleskiver og lidt at drikke. Tilmelding er ikke nødvendig, men af hensyn til traktementet må man gerne give en melding til Helle Kjeldsen, Mobil 2447 9459 eller Mail: helle.vagn@jakobsen.mail.dk

LÆS MERE

06. december 2021

HERNING OG OMEGNS B.F.
Årsafslutning

Årsafslutning med gløgg og æbleskiver og underholdning. (husk pakke til pakkespil til en pris af max. kr. 25,00)

LÆS MERE

11. december 2021

HERNING OG OMEGNS B.F.
Varoa med oxalsyre

Varoa behandling med Oxalsyre. Oxalsyre-blanding kan købes til privat brug

LÆS MERE

12. december 2021

MIDTSJÆLLANDS B.F.
Oxalsyre og gløgg

Oxalsyre til bierne og gløgg og æbleskiver til biavlerne. Hobbybiavlere med op til 20 stader kan frit og kvit kan komme i Foreningshuset på Bjernedevej 27, Bjernede, 4180 Sorø søndag den 12. december kl. 10-12 og hente opblandet oxalsyre og engangssprøjte til brug i deres bier. Alle er velkomne til at komme og få en bi-snak. Midtsjællands Biavlerforening serverer gløgg og æbleskiver. Tilmelding senest den 8. december.

LÆS MERE

25. januar 2022

NORDDJURS BIAVLERFORENING
Madaften og fremstilling af kosmetik.

Vi mødes på Glesborg skole, hvor vi sammen laver en menu. Mens madholdet arbejder, fremstilles der kosmetik under vejledning af Lasse Højgaard. Der er tilmelding til arrangementet og vi skal vide om du vil lave mad eller kosmetik. Men vi spiser alle sammen. Nærmere om arrangementet tilgår jer via en mail.

LÆS MERE

27. januar 2022

DANMARKS BIAVLERFORENING
Nordisk-Baltisk Biråd

Fællesmøde for bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere i biavlsorganisationerne i de nordiske og baltiske lande.

LÆS MERE

01. marts 2022

NORDDJURS BIAVLERFORENING
Begynderkursus

Norddjurs BF. afholder begynderkursus . Vi kører teoriaftener 5 tirsdage i træk med start den 1. marts.

LÆS MERE

12. marts 2022

DANMARKS BIAVLERFORENING
Dansk Biavlskonference

Spændende foredrag, stor biavlsudstilling, workshops og debatter.

LÆS MERE

04. april 2022

GL. TØNDER AMTS B.F.
Biernes sværmning / Foredrag ved Lars Fischer og Sofuz Knudsen

Lars og Zofuz fra bofællesskabet Solens hjerte ved Odense har været biavlere siden 2009. De skrev “Månedens arbejde” i Tidsskrift for Biavl i 2015 og vandt verdensmesterskabet i honning i Istanbul i 2017. De vil fortælle om deres erfaringer med biernes sværmning og øse ud af deres viden om biernes liv. Vi vil denne aften træffe biskolens nye elever og byde dem velkommen i vores forening. Tilmelding til: Helle Kjeldsen, tlf.: 24479459 eller mail: helle.vagn@jakobsen.mail.dk

LÆS MERE

23. april 2022

DANMARKS BIAVLERFORENING
Danmarks Biavlerforenings Generalforsamling

Afholdelse af Danmarks Biavlerforenings generalforsamling iht. vedtægter.

LÆS MERE

23. april 2022

NORDDJURS BIAVLERFORENING
Åbning af skolebigården

Skolebigården åbner klokken 14. vi hygger os sammen, mens vi drikker kaffe og spiser kage. Der afholdes lotteri, hvor hovedgevinsterne er parrede dronninger. Tag familien med denne eftermiddag.

LÆS MERE

25. april 2022

NORDDJURS BIAVLERFORENING
Arbejdsaften i skolebigården

Vi skal have klargjort skolebigården til sommerens aktiviteter. Når alle jobs er færdige, har vi startet grillen op og så spiser vi grillpølser og drikker øl.

LÆS MERE