Arrangementer


04. marts 2024

GL. TØNDER AMTS B.F.
Begynderkursus i biavl

Begynderkursus for nye Biavlere 2024. Teoretisk kursus i biavl over 5 aftner med efterfølgende praktik over hele sæsonen i foreningens skolebigård. Yderligere oplysninger fås hos Ib Unmach Christensen, Tlf.: 3033 6984 - Mail: iuc2@me.com. - Kurset består af en teoretisk og en praktisk del, hvor du lærer at forstå honningbiernes livscyklus og behov, og så du bliver fortrolig med at passe din egen bifamilie. Medlemskab af Danmarks Biavlerforening + Gl. Tønder Amts Biavlerforening kan købes på www.bishoppen.dk - herunder: Begynderkurser 2024.

LÆS MERE

20. marts 2024

GL. TØNDER AMTS B.F.
Foredrag med Annette Bruun Jensen

Annette Bruun Jensen, Kbh.s Universitet, vil fortælle om ’Bier og kalkyngel’. Annette er med i de 3 nye projekter “Bedre biavlspraksis”, “Bedre dronninger” og “Bedre overvågning af bisundhed”, som strækker sig fra 2023 til 2026. Det fælles mål er at finde alternative måder at bekæmpe skadedyr og sygdomme, reducere brugen af kemikalier og fremme en mere naturlig og økologisk tilgang til biavl. Projekterne kommer til at foregå i samarbejde med biavlere i Danmark. Af hensyn til traktement gerne tilmelding til: Helle Kjeldsen - Mail: helle.vagn@jakobsen.mail.dk - Tlf.: 24479459

LÆS MERE