BI ELLER HVEPS?

Bi eller hveps? – Lær at kende forskel

Danmarks Biavlerforening får hvert år mange henvendelser om gener af bier. Vi konstaterer næsten hver gang, at det drejer sig om forveksling af bier og bl.a. hvepse, humlebier og svirrefluer. Vi har derfor valgt at udarbejde dette lille hæfte, som beskriver ligheder og forskelle mellem bier, hvepse, humlebier, svirrefluer og et par arter af enlige bier. Samtidig sætter hæftet fokus på andre bestøvende insekter, der ligesom honningbierne fortjener opmærksomhed for deres vigtige bestøvning.

Download hæftet og læs om ligheder og forskelle mellem bier, hvepse, humlebier og svirrefluer.

 


< TILBAGE