Bier i skolen

Biernes Verden

Lær at formidle biernes fantastiske verden til børn og unge

Danmarks Biavlerforening har lavet et spændende undervisningsmateriale til folkeskolens 5.-9. klasse. I den forbindelse bliver der uddannet formidlere, som kan formidle biernes spændende verden til børn og unge. På formidlerkurset opnår deltagerne viden og kompetencer til at formidle viden om bier og til at fortælle den gode historie om bier, som fanger børn og unge.

Undervisningsmaterialet er digitalt og gratis for alle, og det kan findes på www.biernesverden.dk. Det består af fire film og adskillige undervisningsforløb til forskellige skolefag. I løbet af dagen vil der også blive mulighed for at se andet materiale til yngre årgange, ligesom materialet kan anvendes i andre sammenhænge. Ved at uddanne formidlere sikres det, at biavlere rundt i landet er klar til at hjælpe med formidling. Som deltager i denne dag forventes det derfor, at du vil bruge den viden du tilegner dig ved forskellige formidlingsarrangementer med børn og unge.

Det er gratis at deltage, men Danmarks Biavlerforening dækker ikke udgifter til transport. Der vil blive udsendt deltagerliste, så du evt. kan aftale fælleskørsel med andre deltagere.

Dagen byder blandt andet på følgende:

  • Værktøjer til formidling fra professionel naturformidler
  • Introduktion til undervisnings- og formidlingsmateriale
  • Idéudveksling mellem deltagere
  • Forplejning med morgenbrød, frokost og kaffe med kage

Der udsendes detaljeret program til alle deltagere.

 

Tid og sted: Lørdag den 27. april kl. 10.00 – 16.00 på Fulbyvej 15, 4180 Sorø.

 

Tilmelding: KLIK HER FOR AT TILMELDE DIG!

Tilmelding skal ske senest 14. april.

Tilmelding er bindende og sker efter først til mølle. Der er plads til 40 personer på kurset.

Eventuelle spørgsmål rettes til Lise Hansted på lh@biavl.dk

 

 


< TILBAGE