BIVENLIGE BIDRAG

Danmarks Biavlerforenings generalforsamlingen besluttede i 2016 at oprette en pulje til forbedring af biernes levevilkår. Midlerne anvendes til forskellige tiltag rundt i landet. Det kan både være biotopforbedrende tiltag og arrangementer eller initiativer, der oplyser om, hvordan bierne kan få bedre vilkår.

Midler til puljen tilvejebringes på følgende måde:

– Frivillige donationer.

– Afgift for brug af logo i forbindelse med naturtiltag.

– Afgift for brug af logo, ved salg af produkter, som støtter biernes levevilkår.

– Salg af merchandise til fordel for puljen.

 

Fordeling af midler

Midlerne fra puljen fordeles løbende på ud fra følgende kriterier:

  • Pengene gives til et- og flerårige biotopforbedrende tiltag, samt andre tiltag, der kan forbedre biernes levevilkår.
  • Lokalforeninger og Danmarks Biavlerforening kan søge puljen.
  • Privatpersoner og virksomheder kan søge efter indstilling fra lokalforening.
  • I mangel på indstilling fra lokalforeningen efter henvendelse til denne, kan økonomiudvalget bevilge midler uden indstilling.
  • Tilskuddet udgør en andel på højst 50% af samtlige udgifter.
  • Danmarks Biavlerforenings Økonomiudvalg behandler indkomne ansøgninger og træffer beslutning om tildeling af tilskud.

Ansøgning om midler fra puljen kan fremsendes til Danmarks Biavlerforening på dansk@biavl.dk

Ansøgningen skal indeholde en fyldestgørende beskrivelse af projektet, budget og navn på lokalforening, der ansøger eller anbefaler projektet.

 


< TILBAGE