BIVENLIG HAVE

Hjælp bierne og få mere ud af din have

Bierne og blomsterne har udviklet et fint samspil og en gensidig afhængighed, hvor blomsterne bruger pollen og nektar til at lokke bierne til. Til gengæld bestøver bierne blomsterne i iveren efter at samle nektar og pollen. Derved sikrer de, at blomsterne udvikler sig til dejlige frugter, bær og frø.

I løbet af sæsonen er der perioder, hvor der decideret mangler blomster i landskabet. Haveejeren kan derfor gøre bierne en stor tjeneste ved at sikre flest mulige bivenlige blomster i haven. Desuden kan der i en have skabes redepladser til mange af de vilde bier.

Når haveejeren planter for bierne og skaber gode levesteder, gør han/hun samtidig sig selv en stor tjeneste, nemlig at sikre gode betingelser for, at der næste år kan høstes frugt og bær i haven. Derudover får man en mere levende have med gode muligheder for fantastiske naturoplevelser.

Det er ret nemt at se, om blomsterne på for eksempel et æbletræ eller en jordbærplante er blevet bestøvet ordentligt. Man skal blot kaste et blik på æblet eller jordbærret – er æblet eller jordbærret skævt, så er det tegn på, at blomsterne i sin tid ikke er blevet bestøvet tilstrækkeligt. Forsøg har vist, at bi-bestøvede jordbærblomster giver større og symmetriske jordbær, ligesom de har en længere holdbarhed.

 

SÅ OG PLANT BIVENLIGT

  • Areal med bivenlige blomster

Etabler bede eller arealer med bivenlige blomster. Dette kan ske ved at udså eller udplante planter der er rig på pollen og nektar, eller ved at efterlade et areal med bar jord, hvor eventuelle vilde frø i jorden får lov at spire naturligt. Du kan læse mere om bivenlige planter her.

Kløver i græsplænen

Vælg en plæneblanding med kløver, eller udså minikløver i din græsplæne. Det giver blomster, som bierne kan besøge hele sommeren, og samtidig er kløver med til at tilføre næring til din græsplæne.

• Vælg de enkle blomster

Mange forædlede planter har flotte fyldte blomster med et væld af kronblade. Desværre giver disse planter sjældent pollen til bierne, da deres støvdragere i forædlingsprocessen ofte er fortrængt til fordel for flere kronblade.

 

KLIP BIVENLIGT

• Udskyd hækklipningen til efter afblomstring

Først på sommeren har vi ofte travlt med at få klippet hækken. Men når vi klipper hækken inden den når at blomstre, så betyder det at bierne ikke får gavn af de tusindvis af blomster, der kunne have været i hækken. Nyd i stedet hækkens blomster og klip bagefter, så når eventuelle fugleunger også at flyve fra reden.

• Lad græsplænen blomstre

Ofte vil der i græsplænen være bellis, bruneller, mælkebøtter og kløver. Disse planter kan give føde til bier, og det er derfor en fordel at klippe græsplænen lidt sjældnere. Ofte kan man sagtens nå at klippe mælkebøtterne efter at de er afblomstret, uden at de når at sætte frø.

• Undlad at klippe, hvor det ikke er nødvendigt

Med motoriserede klippere er det nemt at trimme alt omkring sin have. Men med klipning fjerner man også føde og redepladser for en lang række bier. Undgå derfor overdreven klipning i og omkring din have, og nyd i stedet det ekstra liv det giver i haven.

 

LAV BIVENLIGT PLADS

• Bunker af sten og kvas

Mange bier yngler i visne stængler og sprækker mellem sten. Efterlad derfor dine visne planter og stængler i haven, og lav stenbunker og flotte stensætninger til at bryde haven. Placer dine bunker så de er tørre, aldrig i direkte sol, men gerne et sted med halvskygge, hvor de er beskyttet mod vind og vejr.

• Den bare jord

Lav områder med bar jord, hvor de jordboende bier kan lave reder og overvintre. Det må meget gerne være sandet jord, der bliver placeret i små forhøjninger.

• Lav et bihotel

På www.bivenlig.dk kan du finde eksempler på, hvordan du kan lave et bihotel.

• Undgå sprøjtemidler

Selvom antallet af tilgængelige sprøjtemidler i havecentre er stærkt reduceret, så kan man stadig købe en del. Bemærk at rigtig mange midler er skadelige for bier. Dette gælder ikke kun insektmidler, men også ukrudts- og svampemidler kan skade bierne.

Et imponerende insekthotel – mindre kan også gøre det. Foto Palle Frejvald.

 

 


< TILBAGE