BIVENLIGE PLANTER

Ikke alle blomster giver lige stor værdi for bierne. Derfor finder du her forskellige anbefalinger. Alle bier har behov for nektar og pollen. Nektaren forsyner bierne med kulhydrater, som bruges til at dække biernes energibehov. Pollen dækker behovet for protein, fedt, vitaminer og mineralstoffer. Derfor er det generelt vigtigt at anvende planter der kan forsyne bierne med nektar og pollen.


BIPLANTEKALENDEREN

Alle bier har behov for nektar og pollen. Nektaren forsyner bierne med kulhydrater, som bruges til at dække biernes energibehov. Pollen dækker behovet for protein, fedt, vitaminer og mineralstoffer. Derfor er det generelt vigtigt at anvende planter der kan forsyne bierne med nektar og pollen.

LÆS MERE

SAML ET BLOMSTRENDE LANDSKAB

Indsamling af frø fra vilde planter kan give et forbedret fødegrundlag for de bestøvende insekter. Her kan du læse, hvad du skal være opmærksom på, hvis du vil samle frø fra vilde planter.

 

LÆS MERE

BIVENLIGE FRØ OG LØG

Danmarks Biavlerforening har indgået samarbejde med DLF om markedsføring af bivenlige frø og løg.

LÆS MERE

BIVENLIGE STAUDER

Danmarks Biavlerforening har indgået samarbejde med GASA GROUP Denmark A/S om markedsføring af bivenlige stauder.

LÆS MERE