BIPLANTEKALENDEREN

Ikke alle blomster giver lige stor værdi for bierne. Derfor finder du her forskellige anbefalinger. Alle bier har behov for nektar og pollen. Nektaren forsyner bierne med kulhydrater, som bruges til at dække biernes energibehov. Pollen dækker behovet for protein, fedt, vitaminer og mineralstoffer. Derfor er det generelt vigtigt at anvende planter der kan forsyne bierne med nektar og pollen.

I projektet ”Bienes fødegrundlag”, som er gennemført i årene 2011– 2013 og 2013 – 2016, er der foretaget analyser af det pollen, som bierne i observationsbigårdene har indsamlet. Formålet med projektet er at undersøge, hvilke planter i det danske landskab, der er særligt vigtige for biernes ernæring.

I hæftet Biplantekalenderen findes en revideret udgave af Finn Christensens biplantekalender. Biplantekalenderen er et forsøg på at samle den tilgængelige viden om gode biplanter – både vilde og dyrkede planter. Desuden indeholder hæftet en række plantebeskrivelser og artikler, der især er baseret på den viden, som er indsamlet i projektet ”Biernes fødegrundlag”. Det er altså de planter, som har vist sig at have størst betydning for biernes forsyning med pollen i det åbne land, og som med fordel kan bruges til plantning eller udsåning på arealer, hvor man vil gøre noget for at forbedre levevilkårene for bierne.

Læs Biplantekalenderen her


< TILBAGE