BIVENLIG SKOV

Hjælp bierne og få mere vildt liv

Da den seneste istid for godt 10.000 år siden slap sit greb om Danmark, gav det mulighed for at skovene kunne etablere sig i landet. Sammen med skovene kom en lang række arter af bier, herunder honningbierne. Skovene og især de lysåbne partier og skovbrynene er honningbiernes og flere arter af vilde biers naturlige levested og har forsynet dem med både føde og levesteder. Som tak har bierne sikret bestøvningen af skovens vækster.

Frugt- og bærsætningen hos mange buske og træer er – i større eller mindre grad – afhængige af insektbestøvning. Er bestøvningen tilstrækkelig, produceres flere og større frø, bær og frugter, og dermed skabes et bedre fødegrundlag for vildtet. Skovejeren får altså en mere righoldig flora, som producerer mere føde til vildtet, hvilket giver mulighed for en bedre jagt.

 

SÅ OG PLANT BIVENLIGT

• Blomstrende skovkanter og brandbælter

Omkring skovkanterne kan man med fordel så vildtstriber med et højt indhold af blomstrende planter.

• Hegn og remiser

Mere permanente tiltag er etablering af hegn og remiser med blomstrende buske og træer. Der bør anvendes hjemmehørende arter når der etableres hegn og remiser. Vælg buske og træer der blomstrer.

• Pil til fugtige områder

Piletræer udgør en vigtig trækkilde for mange arter af bier i det tidlige forår. Samtidig er pil en god plante til fugtige områder. Derfor anbefales det, at plante piletræer i skovens fugtige områder.

• Fra nåleskov til løvskov

Generelt er løvtræer mere interessante for bierne. Derfor bør man i videst muligt omfang tillade blomstrende træer i skovene.

 

KLIP BIVENLIGT

• Skovbryn

Husk at vælge blomstrende træer og buske til skovbrynene og klip dem tilbage med jævne mellemrum, så de danner nye blomstrende skud.

• Græsning i skoven

I tilfælde af afgræsning i skoven anbefales moderat afgræsning, der vil give plads til opvækst af forskellige blomstrende urter.

 

LAV BIVENLIGT PLADS

• Gamle træer og stubbe

Gamle træer og stubbe, som får lov til at stå og rådne efterlader gode redemuligheder til vilde bier. Man kan eventuelt bore huller i de gamle træer og stubbe, og på den måde lave naturlige bihoteller.

 

 


< TILBAGE