Tårnby Kommune

Se også: https://www.taarnby.dk/oplev-taarnby/ud-i-det-groenne/en-groen-kommune

Der er flere arealer, som driftes med henblik på forbedring af biodiversiteten og bedre forhold for sommerfugle, bier, insekter, fugle, pindsvin mv.

Der er udlagt 194.132 m2 til biodiversitet i 2019. Det er arealer der er udsået med bivenlige frøblandinger og bivenlige vedplanter. Der mangler stadig at blive registreret nogle arealer. Medtaget i oversigten er ikke de kommunalt ejede arealer som der ikke er gjort noget særligt for i år, men som kan have en stor naturværdi (skov, selvgroede arealer, læhegn mv.) samt Kalvebod Fælled og Saltholm (som driftes af Naturstyrelsen).
På luftfotoet ses markeret med lilla de i 2019 (indtil videre) registrerede udlagte 194.132 m2 til biodiversitet.


< TILBAGE


Oprettet som bivenlig med følgende initiativer

Så og plant bivenligt

 • Der er etableret mindst 1 hektar bivenlige planter
 • Blomstrende alléer med bivenlige træer
 • Blomstrende alléer med bivenlige træer

Klip bivenligt

 • Plejen af vejrabatter tilrettelægges
 • så blomsterrigdommen øges
 • Blomstrende hæk klippes efter afblomstring

Skab bivenlig plads

 • På kommunens arealer anvendes ikke pesticider
 • Der samarbejdes med lokal biavlerforening
 • Bunker af sten
 • træ og kvas
 • med redemuligheder for vilde bier
 • Gamle træer og stubbe
 • som får lov til at stå med gode redemuligheder