Bi-glade

Vi har sået morgenfrue, hjulkroner og solsikker til bierne. Hjulkronerne blomstre pt. (juni mdr) og vil formentlig blomstre frem til okt mrd.
I vores eng har vi ekstensiv afgræsning, hvor der løbende er blomstre blomster. Først er engen spættet med mælkebøtter siden smørblomst, tidsler og vikke. Desuden er der læhegn med pil, en skov med døde træer og et lille vandhul.


< TILBAGE


Oprettet som bivenlig med følgende initiativer

Så og plant bivenligt

  • Der er udsået minimum 1000 m2 bivenlige blomster
  • Der dyrkes blomstrende afgrøder

Klip bivenligt

  • Moderat afgræsning
  • så der er plads til opvækst af forskellige blomstrende urter

Skab bivenlig plads

  • Hjørner og kiler anvendes til bivenlige tiltag
  • Pesticider anvendes kun hvor det er yderst nødvendigt
  • Hjørner og kiler anvendes til bivenlige tiltag