Bi-oase i Asserbo Golf Club

Som golfklub disponerer vi over et område på 60 ha. hvoraf kun ca. 1/3 er i brug til golfspillet.
Det giver os ansvaret for et stort naturareal, som vi bør forvalte med omhu og omsorg for de mange planter og dyr, der har deres levested i denne oase, der delvist er omgivet af markområder med monokulturer, hvor biodiversiteten har trange kår.
Dette ansvar giver os også mulighed for at formidle hvilken forskel man kan gøre for dyr og planter når man gør en lille indsats og passer godt på den natur man forvalter.
For at golfbaner på længere sigt kan have deres berettigelse i et landskab, der bliver presset af både beboelse og landbrug, mener vi også det er vigtigt at vise, at en golfbane er et rekreativt område, der har plads nok til både golfspillere et rigt dyre- og planteliv.

De områder vi har udlagt som dedikerede som insekt-, bi- og sommerfugleområder, er alle på muldet sandjord.
Hovedparten af områderne ligger umiddelbart ved siden af og langs med søer på golfbanen. Det primære område ligger ved siden af vores bi-gård og i forlængelse af en ”køkkenhave” på ca. 150 m2 samt en lille beplantning med 6 – 8, blomme- og kirsebærtræer.
De dedikerede sommerfugle- og insektområder har et areal på i alt ca. 1900 m2

Golfbanen ejes af Asserbo Golf Club og forvaltes af vores stab af greenkeepere i samarbejde med et baneudvalg, der har vedtaget en langsigtet baneplan for de områder af arealet, der benyttes til golfspillet.
De øvrige arealer – herunder de bivenlige områder – kan greenkeeperne disponere over – eventuelt i samarbejde med klubbens miljøudvalg.


< TILBAGE


Oprettet som bivenlig med følgende initiativer

Så og plant bivenligt

 • Der er udsået minimum 1000 m2 bivenlige blomster
 • Blomsternde læhegn og busketter
 • Der er udplantet løg
 • Piletræer i fugtige områder

Klip bivenligt

 • Roughen får lov at blomstre
 • Blomstrende hæk klippes efter afblomstring
 • Nogle græsarealer klippes sjældent og får lov at blomstre

Skab bivenlig plads

 • Bunker af sten
 • træ og kvas
 • med redemuligheder for vilde bier
 • Gamle træer og stubbe
 • som får lov til at stå med gode redemuligheder
 • Områder med urørt bar jord og sand hvor de jordboende bier kan lave reder og overvintre
 • Der er opsat bihoteller og/eller bistader
 • Der anvendes ingen pesticider