Birkemose Golf Club er en del af naturen

Vi har virkelig arbejdet intensivt med FN´s Verdensmål i flere år og herunder generel biodiversitet på og udenfor golfbanerne.
Der er alle betingelser og bivenlige blomster er på vej flere steder på banen.


< TILBAGE


Oprettet som bivenlig med følgende initiativer

Så og plant bivenligt

 • Der er udsået minimum 1000 m2 bivenlige blomster
 • Blomstrende læhegn og busketter
 • Blomstrende alléer med bivenlige træer
 • Piletræer i fugtige områder

Klip bivenligt

 • Roughen får lov at blomstre
 • Blomstrende hæk klippes efter afblomstring
 • Nogle græsarealer klippes sjældent og får lov at blomstre
 • Blomstrende arealer klippes forskudt

Skab bivenlig plads

 • Bunker af sten
 • træ og kvas
 • med redemuligheder for vilde bier
 • Gamle træer og stubbe
 • som får lov til at stå med gode redemuligheder
 • Områder med urørt bar jord og sand hvor de jordboende bier kan lave reder og overvintre
 • Pesticider anvendes kun hvor det er yderst nødvendigt