Blomster eng med Japanske kirsebær og bivenlig blomsterblanding

Vi har igennem 2023-2024 plantet nye japanske kirsebær og lavet 1000 m2 blomster eng med bivenlig blanding. Samtidig har vi lavet flere tiltag på banen som skal være med til at bevare både bier insekter og sommerfugle.

Der vil i April blive opsat 15 bihoteller på området


< TILBAGE


Oprettet som bivenlig med følgende initiativer

Så og plant bivenligt

 • Der er udsået minimum 1000 m2 bivenlige blomster
 • Blomstrende læhegn og busketter
 • Piletræer i fugtige områder

Klip bivenligt

 • Roughen får lov at blomstre
 • Nogle græsarealer klippes sjældent og får lov at blomstre

Skab bivenlig plads

 • Bunker af sten
 • træ og kvas
 • med redemuligheder for vilde bier
 • Gamle træer og stubbe
 • som får lov til at stå med gode redemuligheder
 • Områder med urørt bar jord og sand hvor de jordboende bier kan lave reder og overvintre
 • Der er opsat bihoteller og/eller bistader
 • Pesticider anvendes kun hvor det er yderst nødvendigt