Fjordgården

Fjordgården er et lille økologisk deltidslandbrug, der ligger omgivet af farve- og dyrerig natur ned til Holbæk Fjord. Vores primære bedrift er privat landbrug og er drevet af Janni og Johan Hansen, der overtog gården i 2002
Vi har dyrket gården økologisk siden 2008, fordi det skåner naturen og samtidig giver et rigere naturliv. Gårdens beliggenhed ned til fjorden gør det oplagt at vælge den mest miljøvenlige drift. At vi kan forsyne os selv, andre og dyrene med sunde fødevarer er bestemt også af stor værdi.

I sommermånederne har vi stalddørssalg af bær og grøntsager. Skind- og garnsalg er muligt hele året, – efter aftale.
Gårdens dyr
I alle årene har Gotlandsk Pelsfår været hoveddelen af landbruget på Fjordgården, men der er løbende kommet andre dyr til. Vi har pt. 40 moderfår, 54 lam, 3 væddere, høns, katte og 2 hyrdehunde. . Vi har selv 20 Ha jord, som vi primært dyrker med græs til slæt og afgræsning, samt et mindre område til grøntsagsdyrkning. Vi bruger mange bivenlige afgrøder til jordforbedring.
Vi er i år tilmeldt ”Mad til bierne” og har sået blomsterstriber på markerne langs grusvejen ned til gården.
Der er også bistader på Fjordgården.


< TILBAGE


Oprettet som bivenlig med følgende initiativer

Så og plant bivenligt

 • Der er udsået minimum 1000 m2 bivenlige blomster
 • Der dyrkes blomstrende afgrøder
 • Blomstrende læhegn
 • Blomstrende træer og buske i hegn og remiser
 • Piletræer i fugtige områder

Klip bivenligt

 • Blomstrende arealer klippes forskudt
 • Ukrudtsblomster afpudses så sent som muligt
 • Slåning af marker sker på tidspunkter
 • hvor der er færrest bier i marken

Skab bivenlig plads

 • Hjørner og kiler anvendes til bivenlige tiltag
 • Gamle træer og stubbe
 • som får lov til at stå med gode redemuligheder
 • Der er opsat bihoteller og/eller bistader
 • Bunker af sten
 • træ og kvas
 • med redemuligheder for vilde bier
 • Der anvendes ingen pesticider
 • Hjørner og kiler anvendes til bivenlige tiltag