ELECTROLUX – fra græs til insektvenlig blomstmark

Græsset er fræset bort, og i stedet har vi sået insektvenlige vilde blomster på størstedelen af arealet omkring vores domicil og p-plads. Biavler Asger Runge-Moos har opsat bistader ved arealet.


< TILBAGE


Oprettet som bivenlig med følgende initiativer

Så og plant bivenligt

  • Der er etableret areal med bivenlige blomster

Skab bivenlig plads

  • Der er opsat bihoteller og/eller bistader
  • Der anvendes ingen pesticider