Generel bivenlig

Vi har bigårde, som står i Natura 2000 område, ved biodynamiske dyrkede marker, ved landbo haver med forskellige frugttræ, bær, grænsager og store blomsterbede samt ved meget varierende græsmarker og skovbryn, hvor vi har sået insektvenlige blomster.


< TILBAGE


Oprettet som bivenlig med følgende initiativer

Så og plant bivenligt

 • Der er udsået minimum 1000 m2 bivenlige blomster
 • Blomstrende læhegn
 • Blomstrende træer og buske i hegn og remiser
 • Piletræer i fugtige områder

Klip bivenligt

 • Blomstrende arealer klippes forskudt
 • Ukrudtsblomster afpudses så sent som muligt
 • Slåning af marker sker på tidspunkter
 • hvor der er færrest bier i marken
 • Moderat afgræsning
 • så der er plads til opvækst af forskellige blomstrende urter

Skab bivenlig plads

 • Hjørner og kiler anvendes til bivenlige tiltag
 • Gamle træer og stubbe
 • som får lov til at stå med gode redemuligheder
 • Der er opsat bihoteller og/eller bistader
 • Bunker af sten
 • træ og kvas
 • med redemuligheder for vilde bier
 • Pesticider anvendes kun hvor det er yderst nødvendigt
 • Ved sprøjtning holdes afstand til udyrkede områder
 • bivenlige tiltag og markskel
 • Sprøjtning undgås når bierne er aktive
 • Hjørner og kiler anvendes til bivenlige tiltag