Gilleleje Golfklub

Blomstrende rough, frugttræer og læhegn

Ved indkørslen til golfbanen baner lindetræerne vejen for bierne til et stort område med mange frugttræer, blomstrende buske og åbne arealer med gamle træer.

Parkeringsområdets blomstrende buske tager imod dem.
Vel inde på banen kan bierne mæske sig i de store arealer med vilde blomster, som står i områderne mellem golfbanens huller.
Der er etableret flere kvashegn på banen, og mange steder får grene og blade lov til at blive liggende. Et godt leve- og overvintringssted.

Bierne vil ikke mangle vand, da flere søer og kanaler med tilknytning til Esrum å, slynger sig gennem banens område.

Områder tilsået med vilde blomster giver ekstra føde til de bier som kommer på banebesøg. Frivillige medlemmer vil præparere og tilså flere store områder til foråret.

Bierne er også velkommen i vores klubhus gård og på vores terrasse. Her er blomster, skyggefulde træer og endda vindruer til frokost.

Men banens mange læhegn med hæg, druehyld, hyld, slåen, fuglekirsebær, rønnebær, mirabelle, blomme- og æbletræer vil nok være hele flyveturen værd.

Vi hilser dem velkommen!


< TILBAGE


Oprettet som bivenlig med følgende initiativer

Så og plant bivenligt

 • Der er udsået minimum 1000 m2 bivenlige blomster
 • Blomstrende læhegn og busketter
 • Blomstrende alléer med bivenlige træer
 • Piletræer i fugtige områder

Klip bivenligt

 • Roughen får lov at blomstre
 • Blomstrende hæk klippes efter afblomstring
 • Nogle græsarealer klippes sjældent og får lov at blomstre

Skab bivenlig plads

 • Bunker af sten
 • træ og kvas
 • med redemuligheder for vilde bier
 • Gamle træer og stubbe
 • som får lov til at stå med gode redemuligheder
 • Områder med urørt bar jord og sand hvor de jordboende bier kan lave reder og overvintre
 • Der er opsat bihoteller og/eller bistader
 • Pesticider anvendes kun hvor det er yderst nødvendigt