HF Brohaven

Vi er en haveforening med 100 haver, og vi begyndte for ca fire år siden, at holde bier. I skrivende stund har vi 12 familier/stader.
Der står i vores husorden, at brug af gift er forbudt.. Efter min bedste overbevisning overholdes dette, og ofte hører jeg haveejere fortælle at de planter bivenlige afgrøder. Det store flertal her i haveforeningen er tilsyneladende yderst tilfredse med bierne, deres evne til at befrugte diverse afgrøder, samt deres evne til at producere honning. Flere haveejere har vist interesse for at .få et bistade i deres egen have, og i den forbindelse har haveejerne ligeledes tilkendegivet interesse for at deltage i pasning og drift af de øvrige i foreningen placerede stader.
Sidst, men ikke mindst, har der været stor interesse fra såvel haveejere som omkringboende, når vi slynger honning.
Alt i alt mener jeg, at vi er en bivenlig forening, og således gør os fortjent til at modtage et diplom som sådan.
Med venlig hilsen
Morten Rahbek


< TILBAGE


Oprettet som bivenlig med følgende initiativer

Så og plant bivenligt

 • Der er etableret blomsterbed eller areal med bivenlige blomster
 • Kløver og/eller andre blomster i græsplænen
 • Træer og/eller buske med bær og frugt
 • Der er udplantet løg

Klip bivenligt

 • Blomstrende hæk klippes efter afblomstring
 • Der klippes kun
 • hvor det er mest nødvendigt
 • Blomstrende træer og buske klippes
 • så de danner nye blomstrende skud

Skab bivenlig plads

 • Bunker af sten
 • træ og kvas
 • med redemuligheder for vilde bier
 • Områder med urørt bar jord og sand hvor de jordboende bier kan lave reder og overvintre
 • Der er opsat bihoteller og/eller bistader
 • Der anvendes ingen pesticider
 • Gamle træer og stubbe
 • som får lov til at stå med gode redemuligheder