Kalundborg Golfklub

Bi- og miljøinitiativ i Kalundborg Golfklub

Her i Kalundborg Golfklub, har vi gennemført en lang række initiativer, for at blive bi-, og dermed også, miljøvenlige. Vi har;

Udsået 1000 m2 bivenlige blomster.
Plantet løgplanter.
Tre overdrev, med fuldstændig urørt rough.
Bygget humlebi-bo, insekthoteller og opbygget et kvashegn.
En hel masse mælkebøtter som bierne også er glade for.
Vores bigård, med to stader.

Vores bi-initiativ er et led i en større plan om at blive en miljøvenlig golfklub, og vi er allerede godt på vej.


< TILBAGE


Oprettet som bivenlig med følgende initiativer

Så og plant bivenligt

 • Der er udsået minimum 1000 m2 bivenlige blomster
 • Blomstrende alléer med bivenlige træer
 • Der er udplantet løg
 • Piletræer i fugtige områder

Klip bivenligt

 • Roughen får lov at blomstre
 • Nogle græsarealer klippes sjældent og får lov at blomstre
 • Blomstrende arealer klippes forskudt

Skab bivenlig plads

 • Gamle træer og stubbe
 • som får lov til at stå med gode redemuligheder
 • Områder med urørt bar jord og sand hvor de jordboende bier kan lave reder og overvintre
 • Der er opsat bihoteller og/eller bistader
 • Pesticider anvendes kun hvor det er yderst nødvendigt