Landhave.

I min have er der blomster både for bier og “brumbasser”.
Der er flere forskellige slags jordbier og humlebier. Jeg har ikke set ret mange honningbier, på trods af at der er mange forskellige frugttræer rundt om os.
Der er både pollen og nektar planter til dem og flere yngelplanter til sommerfugle. Der er også rigtig mange slags sommerfugle.

Jeg bor på et deltids landbrug. Hvor der står hjørner og stier som ikke bliver slået ret ofte. Det vrimler med forskellige typer kløver som er flittig besøgt af jordbierne og humlebierne.

Efteråret og vinteren vil jeg bruge på at samle thekander som skal graves i haven med en klump savsmuld der lugter af mus. Så håber jeg at kunne tiltrække flere humlebier, da de gerne laver bo i gamle musebo.


< TILBAGE


Oprettet som bivenlig med følgende initiativer

Så og plant bivenligt

 • Der er etableret blomsterbed eller areal med bivenlige blomster
 • Kløver og/eller andre blomster i græsplænen
 • Træer og/eller buske med bær og frugt
 • Der er udplantet løg

Klip bivenligt

 • Blomstrende hæk klippes efter afblomstring
 • Der klippes kun
 • hvor det er mest nødvendigt

Skab bivenlig plads

 • Bunker af sten
 • træ og kvas
 • med redemuligheder for vilde bier
 • Områder med urørt bar jord og sand hvor de jordboende bier kan lave reder og overvintre
 • Der anvendes ingen pesticider