Munkebjerg Park, Munkebjergvænget 18 – 40, 5230 Odense M

Munkebjerg Park er et helt nyt boligområde 4 km fra Odense centrum med 145 lejligheder. Ejendommene ejes af Barfoed Group som udlejer lejlighederne til private, der er således ikke en boligforening. Der yderligere lejligheder under opførelse i området.
Hele området er omgrænset af poppelhegn og fredskov. Ejeren af Barfoed Group har fra starten ønsket et grønt miljø og har derfor anlagt en sø samt et orangeri og tre væksthuse til fri afbenyttelse for beboerne. Der er anlagt store arealer med græs og plantet et stort antal forskellige træer, løgplanter og buske. Der er sået engblanding på skråningerne omkring søen. Biavleren har selv plantet forskellige bivenlige planter inde i bigården, både nytteplanter og blomster.
Da en biavler flyttede ind i en af lejlighederne blev det aftalt, at Barfoed Group anlagt en bigård og stillede et lukket kælderrum til rådighed for biavleren, vederlags frit.
Mange beboer følger arbejdet i bigården tæt og der er fin afsætningen af den lokale honning.


< TILBAGE


Oprettet som bivenlig med følgende initiativer

Så og plant bivenligt

  • Blomstrende læhegn og busketter
  • Der er etableret areal med bivenlige blomster
  • Opret bivenligt område

Klip bivenligt

  • Blomstrende hæk klippes efter afblomstring

Skab bivenlig plads

  • Bunker af sten
  • træ og kvas
  • med redemuligheder for vilde bier
  • Der anvendes ingen pesticider
  • Der er opsat bihoteller og/eller bistader
  • Områder med urørt bar jord og sand hvor de jordboende bier kan lave reder og overvintre