naturkraft kæmper giver vilde bier en chance

Her hos naturkraft arbejder vi ikke blot med alle naturens aspekter og alle de fantastiske ting der forgår derude, men vi forsøger også at skabe et område hvor dyr og planter kan trives og bare være i fred.

Her kan bierne ånde uden fare for pesticider, fældning, op pløjning og prydhaver.


< TILBAGE


Oprettet som bivenlig med følgende initiativer

Så og plant bivenligt

  • Der er etableret areal med bivenlige blomster
  • Kløver og/eller andre blomster i græsplænen
  • Blomstrende læhegn og busketter

Klip bivenligt

  • Græsplænen klippes sjældent og får lov at blomstre

Skab bivenlig plads

  • Bunker af sten
  • træ og kvas
  • med redemuligheder for vilde bier
  • Områder med urørt bar jord og sand hvor de jordboende bier kan lave reder og overvintre
  • Der er opsat bihoteller og/eller bistader
  • Der anvendes ingen pesticider