Oase mellem marker

Har 1½ HA tidl. mark, der får lov at vokse og blomstre året igennem med masser af lækkert ukrudt til insekterne.
Der er løbende lavet striber i engen med diverse frøblandinger for at hjælpe dem på vej mod græsset.
Grunden er omkranset af levende hegn med pil, mirabel, hvidtjørn, æble og blommetræer.


< TILBAGE


Oprettet som bivenlig med følgende initiativer

Så og plant bivenligt

 • Der er udsået minimum 1000 m2 bivenlige blomster
 • Blomstrende læhegn
 • Blomstrende træer og buske i hegn og remiser
 • Piletræer i fugtige områder

Klip bivenligt

 • Ukrudtsblomster afpudses så sent som muligt
 • Slåning af marker sker på tidspunkter
 • hvor der er færrest bier i marken

Skab bivenlig plads

 • Områder med urørt bar jord og sand hvor de jordboende bier kan lave reder og overvintre
 • Gamle træer og stubbe
 • som får lov til at stå med gode redemuligheder
 • Bunker af sten
 • træ og kvas
 • med redemuligheder for vilde bier
 • Der anvendes ingen pesticider