Overalt i haven kan bierne finde føde og bo

På vores dejlige, lidt over 4000m2, grund er der godt at være for dyr, fugle, insekter og os – for her er en mangfoldighed af planter, urter, buske og træer. Her er blomster ca. 9-10 måneder af året. Først de allertidligste løgplanter såsom; vintergæk, erantis, krokus, Snepryd mm. Det helt store forårshit er de store områder med lyng, hvor de første allerede blomstrer i februar. Planter, buske og træer i haven er en skøn blanding af hjemmehørende arter krydret med udenlandske “prydplanter”.
Her er mange store gamle træer med huller og nogle er grønne året rundt af vedbend i 8-10 meters højde. Døde træer får lov at stå. Vi har også forskellige frugttræer og frugtbuske – især Blåbærbuskene er velbesøgt af insekter.
Mange hjemmehørende planter har fundet vej til vores have selv og får lov at brede sig – såsom; Hulkravet Kodriver, Blåklokke, Læbeløs, Kællingetand, Stenurt mm.
I græsset gror bl.a. Liden Klokke, Kongepen, Lancet Vejbred, rød- og hvid Kløver mm.
Jeg har valgt et billede af en af de mange Lyng med besøg af en Rødpelset Jordbi.


< TILBAGE


Oprettet som bivenlig med følgende initiativer

Så og plant bivenligt

 • Der er etableret blomsterbed eller areal med bivenlige blomster
 • Kløver og/eller andre blomster i græsplænen
 • Træer og/eller buske med bær og frugt
 • Der er udplantet løg

Klip bivenligt

 • Blomstrende hæk klippes efter afblomstring
 • Græsplænen klippes sjældent og får lov at blomstre
 • Der klippes kun
 • hvor det er mest nødvendigt
 • Blomstrende træer og buske klippes
 • så de danner nye blomstrende skud

Skab bivenlig plads

 • Bunker af sten
 • træ og kvas
 • med redemuligheder for vilde bier
 • Områder med urørt bar jord og sand hvor de jordboende bier kan lave reder og overvintre
 • Der anvendes ingen pesticider
 • Gamle træer og stubbe
 • som får lov til at stå med gode redemuligheder