Ribelund

Vi er en beskæftigelse som passer og vedligeholder ribelund, som består af park, blomsterbede/kasser og haver som ligger omkring de forskellige bo afdelinger på området. Grøn gruppe består af 15 borger som er fysisk og psykisk handicappet, deres arbejde er at vedligeholde området sammen med pædagoger og gartner.

Vi vil gerne være mere “vilde” Vi har udvalgt nogle særlige plæner som skal have lov at blive mere bivenlig, derudover er det planen at etablere bede med bivenlige planter/stauder-


< TILBAGE


Oprettet som bivenlig med følgende initiativer

Så og plant bivenligt

 • Der er etableret blomsterbed eller areal med bivenlige blomster
 • Træer og/eller buske med bær og frugt
 • Der er udplantet løg

Klip bivenligt

 • Græsplænen klippes sjældent og får lov at blomstre
 • Der klippes kun
 • hvor det er mest nødvendigt
 • Blomstrende træer og buske klippes
 • så de danner nye blomstrende skud

Skab bivenlig plads

 • Bunker af sten
 • træ og kvas
 • med redemuligheder for vilde bier
 • Områder med urørt bar jord og sand hvor de jordboende bier kan lave reder og overvintre
 • Der er opsat bihoteller og/eller bistader
 • Gamle træer og stubbe
 • som får lov til at stå med gode redemuligheder