Sankt Annæ Gymnasium (grundskolen)

Skolens køkkenhave og Vester kirkegård


< TILBAGE


Oprettet som bivenlig med følgende initiativer

Så og plant bivenligt

  • Blomstrende læhegn og busketter
  • Træer og/eller buske med bær og frugt

Skab bivenlig plads

  • Bier på skoleskemaet eller i undervisningen
  • Områder med urørt bar jord og sand hvor de jordboende bier kan lave reder og overvintre
  • Bunker af sten
  • træ og kvas
  • med redemuligheder for vilde bier
  • Der er opsat bihoteller og/eller bistader