Skoven

Hele ejendommen er lavet bi venlig.


< TILBAGE


Oprettet som bivenlig med følgende initiativer

Så og plant bivenligt

  • Blomster i skovkanter eller brandbælter
  • Blomstrende træer og buske i hegn og remiser
  • Piletræer i fugtige områder
  • Blomstrende træer i skovene

Klip bivenligt

  • Moderat afgræsning
  • så der er plads til opvækst af forskellige blomstrende urter

Skab bivenlig plads

  • Bunker af sten
  • træ og kvas
  • med redemuligheder for vilde bier
  • Områder med urørt bar jord og sand hvor de jordboende bier kan lave reder og overvintre