Sorø Kommune

Sorø Kommunes grønne arealer bliver mere bivenlige

Sorø kommune arbejder med at forbedre naturindholdet på byernes grønne arealer. Alléer med lindetræer har fra gammel tid prydet Sorø By, og der bliver stadig plantet lind i alle nye alléer. Rundt om nyudstykninger plantes hjemmehørende træer og buske som blomstrer rigt i foråret med mad til bierne og insekter. På de større grønne arealer udsås vilde urter, og plejen er omlagt til årlige høslet som i gamle dage. Målet er at få smukke, blomstrende enge med mere biodiversitet. Der vil stadig være kortklippede plæner, men kun hvor der er et behov f.eks. til boldspil.

I 2018 blev der udlagt 5 større arealer på i alt godt 10 ha til ”Vild med Vilje” (se mere om konceptet www.vildmedvilje.dk/soroe/ ). Driften af arealerne blev omlagt fra hyppig græsslåning til 1-2 årlige høslet. På to forsøgsområder (ved kommunens P-plads og ved Diget – i alt 1,8 ha) blev der udsået en vildengsblanding med Klinte, Kornblomst, Esparsette, Hvid Okseøje, Kornvalmue, Cikorie, Slangehoved, Dagpragtstjerne, Hundetunge, Blæresmelde, Alm. Kællingetand, Alm. Røllike, Gul Snerre, Rødkløver, Aftenstjerne, Gul Okseøje, Kommen, Alm. Torskemund, Vild Gulerod, Nikkende Limurt, Moskus Katost.

Det er planen at flere af arealerne skal have en hjælpende hånd de kommende år, ved afskrabning af muld og udsåning af blomsterfrø, så vi hjælper bier og anden biodiversitet på vej. Også byrummenes plantekummer bliver tilplantet med fokus på pollen og nektarrige planter.

Det er godt at være bi i Sorø kommune.


< TILBAGE


Oprettet som bivenlig med følgende initiativer

Så og plant bivenligt

 • Der er etableret mindst 1 hektar bivenlige planter
 • Blomstrende alléer med bivenlige træer
 • Blomstrende alléer med bivenlige træer

Klip bivenligt

 • Blomstrende hæk klippes efter afblomstring
 • Der klippes kun
 • hvor det er mest nødvendigt

Skab bivenlig plads

 • På kommunens arealer anvendes ikke pesticider
 • Der samarbejdes med lokal biavlerforening
 • Bunker af sten
 • træ og kvas
 • med redemuligheder for vilde bier
 • Gamle træer og stubbe
 • som får lov til at stå med gode redemuligheder