Tagterrasserne

På tagterasserne er der etableret bistader i samarbejde med ByBi, og der er plantet blomster og blomstrende buske. Desuden fungerer hele Tivoli som revir for bierne


< TILBAGE


Oprettet som bivenlig med følgende initiativer

Så og plant bivenligt

  • Der er etableret areal med bivenlige blomster
  • Blomstrende læhegn og busketter

Skab bivenlig plads

  • Der er opsat bihoteller og/eller bistader