Trelleborg Golfklub Slagelse

Trelleborg golfklub bestræber sig på at skabe de bedste rammer for dyre- og insektlivet. Det gøres bla. ved at brugen af pesticider er på det absolut minimum. Der er samtidig adskillige Ha natur der står fuldstændig uberørt. Der er blevet etableret 3 områder med vilde blomster, ialt 1800 m2 og i samme forbindelse er der kommet 2 nye bi-stader til.


< TILBAGE


Oprettet som bivenlig med følgende initiativer

Så og plant bivenligt

 • Der er udsået minimum 1000 m2 bivenlige blomster
 • Blomstrende læhegn og busketter
 • Der er udplantet løg
 • Piletræer i fugtige områder

Klip bivenligt

 • Roughen får lov at blomstre
 • Nogle græsarealer klippes sjældent og får lov at blomstre
 • Blomstrende arealer klippes forskudt

Skab bivenlig plads

 • Bunker af sten
 • træ og kvas
 • med redemuligheder for vilde bier
 • Gamle træer og stubbe
 • som får lov til at stå med gode redemuligheder
 • Der er opsat bihoteller og/eller bistader
 • Pesticider anvendes kun hvor det er yderst nødvendigt