Værksted med bi-venlige omgivelser.

Hos Siggaard Biler er vi meget glade for bier.

Vi har plantet bivenlige blomsterstriber langs flere af vore læbælter og vi har store arealer i det bakkede landskab, som i løbet af sommeren dækkes af vilde blomster til gavn for bl.a. bier og sommerfugle.

Vi er utroligt stolte over den rigdom af forskellige dyr, der lever her og ønsker at værne om dem.

Derudover har vi selv honningbier, som hjælper med bestøvning i vores nærområde. Vi presser vores honning og den får dermed et højt indhold af pollen. Desuden er vores honning kun presset, siet og tappet – intet andet.

100% rent naturprodukt uden opvarmning!

 


< TILBAGE


Oprettet som bivenlig med følgende initiativer

Så og plant bivenligt

 • Der er etableret areal med bivenlige blomster
 • Der er udplantet løg
 • Kløver og/eller andre blomster i græsplænen
 • Blomstrende læhegn og busketter

Klip bivenligt

 • Blomstrende hæk klippes efter afblomstring

Skab bivenlig plads

 • Gamle træer og stubbe
 • som får lov til at stå med gode redemuligheder
 • Bunker af sten
 • træ og kvas
 • med redemuligheder for vilde bier
 • Områder med urørt bar jord og sand hvor de jordboende bier kan lave reder og overvintre
 • Der er opsat bihoteller og/eller bistader