Vild med vilde bier i Vordingborg Kommune

I Vordingborg Kommune er der fuld fart på udviklingen af natur, som kommer mange organismegrupper til gode herunder bierne. Kommunen har særligt fokus på de vilde bier, men de tamme er også velkomne. Det gælder derfor for alle områderne med udsåning at det er vilde hjemmehørende arter der anvendes.

I 2020 og 2021 når Vordingborg Kommune op på tilsåning af ikke mindre end knap 90 ha. Her er det specielt et stort naturgenopretningsprojekt på Knudshoved odde der tilhører Rosenfeldts gods. Her er udsås godt 80 ha med vilde strandsengs vegetation. Se mere: https://vordingborg.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=a8d3bbbb405047deaf6a1b3d2694e16b

I Junghoved er to fodboldbaner forvandlet til folkepark med fokus på biodiversitet. Der skal stadig være et par mindre fodboldbaner, med store dele af fælles og private arealer er udlagt til vildere natur. Det sker i et samarbejde mellem kommunen og lokale ildsjæle. 1 ha er tilsået med blomsterfrø. Foto fra Jungshoved Folkepark.

Trellemarken er et rekreativt område i Vordingborg. Her viser Vordingborg Kommune hvordan man kan arbejde med Vild Med Vilje tiltag i egen have. Der er der udsået knap en ha.


< TILBAGE


Oprettet som bivenlig med følgende initiativer

Så og plant bivenligt

  • Der er etableret mindst 1 hektar bivenlige planter

Klip bivenligt

  • Der klippes kun
  • hvor det er mest nødvendigt

Skab bivenlig plads

  • På kommunens arealer anvendes ikke pesticider
  • Der samarbejdes med lokal biavlerforening
  • Bunker af sten
  • træ og kvas
  • med redemuligheder for vilde bier
  • Gamle træer og stubbe
  • som får lov til at stå med gode redemuligheder