Vores have

Vi har omlagt 2/3 af haven til vildhave med masser af blomster, som anbefales til bier, sommerfugle mv. Der er endvidere anlagt regnbed til at tage 40% af tagvand samt havedam til guldfisk, tudser mv. og som drikkevandsressoir til vores bier.
Vi har 1 bistade i have for første gang og nyder deres summen og iver efter at hente nektar.
Vi har derudover haven fuld af flere andre slags vilde bier og humblebier og i et omfang som vi ikke har set før. Dette er sket som en omlægning af vores have fra “golfbane” til vildhave – VI ELSKER DET


< TILBAGE


Oprettet som bivenlig med følgende initiativer

Så og plant bivenligt

 • Der er etableret blomsterbed eller areal med bivenlige blomster
 • Kløver og/eller andre blomster i græsplænen
 • Træer og/eller buske med bær og frugt
 • Der er udplantet løg

Klip bivenligt

 • Blomstrende hæk klippes efter afblomstring
 • Græsplænen klippes sjældent og får lov at blomstre
 • Der klippes kun
 • hvor det er mest nødvendigt
 • Blomstrende træer og buske klippes
 • så de danner nye blomstrende skud

Skab bivenlig plads

 • Bunker af sten
 • træ og kvas
 • med redemuligheder for vilde bier
 • Områder med urørt bar jord og sand hvor de jordboende bier kan lave reder og overvintre
 • Der er opsat bihoteller og/eller bistader
 • Der anvendes ingen pesticider
 • Gamle træer og stubbe
 • som får lov til at stå med gode redemuligheder