BI ELLER HVEPS?

Dette lille hæfte beskriver i korte træk ligheder og forskelle mellem bier, hvepse, humlebier, svirrefluer og et par arter af enlige bier. Der kommes ligeledes kort ind på insektstik.

Temahæftet kan findes her.


TILBAGE