DET FLYDER MED SKOLEMÆLK OG HONNING

Helt oppe i nord, midt i den skønne nordjyske natur, hvor træerne hælder mod øst, der finder vi den lille Skallerup Friskole.

Da den store skolereform i 2010 trådte i kraft i Hjørring Kommune, var det ideen, at gøre indhug i de små landsbyskoler for at centralisere skolegangen i kommunens større byer. Men i den lille landsby Skallerup, nord for Hjørring, stillede man sig på hælene, og med en kæmpe opbakning fra lokalbefolkningen, lykkedes det at få etableret Skallerup Friskole i de eksisterende skolebygninger.

BIAVL KVALIFICERER

Ronnie Christensen, der er biavler og teknisk serviceassistent på skolen, fortæller om skolen og om de tanker, der ligger bag: Dannelse og kvalificering; Udsyn og indsigt; At gøre sig umage; At livet lykkes – er skolens vision. Det er målsætningen, at eleverne har tilegnet sig disse evner, når de forlader skolen – og netop her kan biavlen være et udmærket led i processen. Ingen kan være biavler uden at være kvalificeret og have indsigt. Med andre ord så kan biavlen være et led i at nå skolens mål.

 

 3

Der er fuld koncentration, når der vises og fortælles om bier og honning.

»På skolen har vi den helt klare hensigt, at undervisning og naturen hører sammen. Det er naturligt at lære børnene om den natur de lever i og om den mad de sætter på bordet. Derfor er det også skolens vision, at der er dyr på skolen og arealer med grøntsager. Og børnene, de elsker det,« fortæller Ronnie Christensen.

Skolen har i øjeblikket to bifamilier i trugstader, men det er på sigt ønsket at udvide biavlen med et toplistestade. Det er hovedsageligt SFObørnene der arbejder med biavlen, og de er med både når der skal ses til bierne, og når der skal slynges honning.

Ronnie Christensen bruger meget tid på at fortælle børnene, men også de voksne, om flyvende insekter, og om forskellen på dem.

»Jeg kan mærke at det flytter på alles opfattelse og forståelse for honningbien, når der bliver fortalt om den. Tærsklen bliver flyttet. Det går fra skræk til fascination og beundring,« fortæller Ronnie.

Eleverne er vilde med bidragter

Eleverne er vilde med at have bidragter på – også selvom dragterne til tider kan være lidt for store.

NATUREN OMKRING SKOLEN

Skallerup skole ligger midt i et udpræget landbrugsområde, med en tæt bestand af kvægbrug med mælk som speciale. Det betyder, at markdriften hovedsaligt består af græs, der bliver høstet fem gange om året, og majsmarker. Disse store arealer byder ikke på det store til honningbierne, men heldigvis er hele området nord og øst for skolen præget af store engarealer og arealer med pil. Hertil kommer en hel del store, gamle haver, så der er alligevel en hel del, som bierne kan trække på.

»Det er altid spændende at se, hvilken type honning vi høster. Vi tror det er én type, og så høster vi noget helt andet – men lige meget, vi elsker alle den gode smag af honning,« siger Ronnie Christensen.

Undervisning om biavl

Eleverne er med i hele processen; pasning, slyngning, spisning – fra natur til bord. Det er derfor de har bier på skolen – Fantastisk!

AF JENS SPROEGEL


TILBAGE