HONNING I LANGE BANER

600 meter – så lang var den honningmad, som eleverne fra Skolen på Duevej serverede ved skolens 109 års fødselsdag.

Bland lokale ildsjæle sammen med en skole med en grøn profil, seks bifamilier, 800 engagerede elever, 120 kilo mel og 10 liter honning. Lad blandingen ”trække” et års tid, så får du den fineste 600 meter lange honningmad.

BIER I SKOLEN

For enden af Duevej på Frederiksberg ligger et grønt område, og her har Skolen på Duevej siden sidste sommer haft en bigård. Det er en flok lokale ildsjæle i Dine Bivenner/Frederiksberg bifællesskab, som har sørget for at biavl er kommet på skoleskemaet.

”I begyndelsen var vi noget nervøse for, om vi overhovedet kunne udfylde tiden og fange elevernes opmærksomhed de tre onsdage, hvor bier og biavl var på skemaet fra kl. 8-13. Det skulle hurtigt vise sig, at det absolut ikke var et problem,” fortæller Melanie Ann Bech-Pedersen, som er en af drivkræfterne i projektet.

Særligt de yngste elever var lige fra begyndelsen meget glade og optaget af bierne. De ældre elever var til gengæld lidt mere reserverede til at begynde med, men fandt hurtigt interessen.

”Bier og biavl er helt fantastisk at inddrage i undervisninger, for det kan inddrages i mange forskellige fag samtidig med, at man får brugt alle sanserne. Eleverne har sågar lavet en bi-rap, som de sang i et teaterstykke her på skolen,” fortæller Melanie Ann Bech-Pedersen.

Eleverne har været med til at beplante højbede i byhaven og er naturligvis blevet undervist i biernes vigtige rolle som bestøvere.

DEN STORE DAG

Fredag den 12. juni fejrede Skolen på Duevej sin 109 års fødselsdag og det skulle fejres med manér. Og når bierne har været en del af skolen det sidste års tid, så var det oplagt, at de skulle være med.

”Jeg havde tidligere luftet for eleverne, at vi en dag skulle lave verdens længste honningmad. Nu var lejligheden der, og så gik vi i gang. Det er skolens fire 6. klasser som har stået for at regne ud, hvor mange meter honningmaden skulle være og hvor meget brød der skulle bages,” fortæller Melanie Ann Bech-Pedersen.

Honningmaden skulle være 600 meter lang, så den kunne nå fra bigården og hele vejen hen til skolen. Eleverne regnede sig frem til, at der skulle bruges 10 liter honning og 120 kilo mel for at lave den lange honningmad. Honningen blev høstet og over to dage bagte eleverne de mange meter brød.

Den store dag oprandt og samtlige skolens 800 elever stillede sig på række langs ruten. Hver elev med et brød i hånden, som så fik honning på. Honningmaden strakte sig fra bigård til skole – fra læring til praksis og fra natur til mave.

AF ROLF TULSTRUP THEUERKAUF
Danmarks Biavlerforening

 


TILBAGE