HONNINGBIEN ER EN NATURLIG DEL AF NATUREN

Honningbierne er naturligt hjemmehørende i Danmark og er derfor en naturlig del af den danske bifauna. De hører oprindeligt til i naturskoven og er kommet til Danmark, da skoven indvandrede efter den sidste istid. Honningbier og de øvrige danske bier har en fælles historie, som går millioner af år tilbage i Europa, og det må forventes, at arterne har tilpasset sig til samlivet over så lang tid.

Frem til 1980erne var vildtlevende honningbier ikke sjældne, og de levede i hulmure og hule træer. Men varroamidens indtog i 1984 og den generelle mangel på hule træer har betydet, at de vildtlevende honningbier er blevet sjældne.

Det bliver ofte fremført, at honningbier i dag ikke længere er de samme som de oprindelige danske bier. I Danmark har vi stadig en population af den oprindelige danske honningbi race, den brune bi, Apis mellifera mellifera, på Læsø.

Flere racer, samme art
Når biavlerne har introduceret andre bi-racer end den oprindelige brune bi, er det fordi den brune bi er tilpasset et liv specielt på heden, med lyng der blomstrer i sensommeren. I dag har vi et kulturlandskab, hvor de vigtigste planter blomstrer tidligere på sommeren.

De brune bier overvintrer som relativt små bifamilier og opformeringen i foråret sker langsomt, samtidig med at de har en tendens til at sværme tidligt. Med andre ord er den brune bi ikke tilpasset det nuværende danske kulturlandskab.

I forhold til honningbiernes rolle og betydning i naturen, har bi-racerne dog ingen betydning. De opfører sig præcis på samme måde, som de altid har gjort. De opsøger og bestøver de samme planter, og gør det i samme omfang som tidligere – sagt med andre ord: Den udfylder samme økologiske niche som da den var vildtlevende. Hvis man fjernede honningbien fra naturen, vil der mangle en nøgleart, som har væsentlig betydning for funktionen af naturlige økosystemer i Danmark.

I forhold til konkurrence og hele spørgsmålet om bestøvningen i naturen, har det derfor ingen betydning hvilke biracer biavlerne holder. Man kan diskutere om man skal kalde honningbier for husdyr, men hvis man vil det, må man også erkende, at det er et af de husdyr som er tættest på deres vilde ophav. Biavleren kan til dels påvirke sine bier, men der er meget af honningbiens adfærd, man ikke kan styre.

 


< TILBAGE