Åbent brev med anmodning om højnelse af det faglige niveau

23. marts 2021

Gennem længere tid har man kunnet følge en ufrugtbar debat med fejlbehæftede påstande om biavlen og honningbien som en trussel mod vilde bestøvere. En debat, som fjerner fokus fra de reelle trusler mod bestøverne. Danmarks Biavlerforening har valgt ikke at deltage aktiv i denne debat, som ofte har karakter af mudderkastning. Kun i enkelte tilfælde har vi valgt at rette de fejlagtige påstande, der bliver fremlagt.

Sådan har det også været tilfældet i den forgangne periode, hvor publikationen (Vilde bestøvende insekter og virkemidler) fra Aarhus Universitet (BIOS) bestilt af Miljøstyrelsen er udkommet.

Danmarks Biavlerforening har i dag sendt et åbent brev med anmodning om en ordentlig og konstruktiv proces i stedet. Danmarks Biavlerforening udtrykker samtidig sin forundring over processen, over den måde man på Aarhus Universitet håndterer myndighedsbetjeningen, og over den
måde Miljøstyrelsen agerer på.

Læs brevet her.

 


Skrevet af: Rune Havgaard Sørensen