Aulumgaard A/S er sat til salg

12. september 2019

Jakobsens A/S har valgt at sælge samtlige aktier i Aulumgaard A/S. Aktierne er udbudt til salg blandt danske hobby- og erhvervsbiavlere, og betalingen sker i form af levering af dansk blomsterhonning. Ved tildelingen af aktier ønsker man at flest mulige avlere kan blive aktionærer, men at de avlere, der tilbyder de største mængder honning, får flest aktier i Aulumgaard. Der kan ikke gives sikkerhed for, at avlere, der ønsker at deltage i udbuddet, vil få tildelt aktier. Budfristen er den 25. september.
Tilbuddet indeholder specielle vilkår, og det er altid forbundet med en risiko at investere i aktier. Det anbefales derfor, at interesserede drøfter en sådan investering med revisor og advokat, inden de beslutter sig for en investering.

 

Du finder udbudsmaterialet her

Du finder tegningsblanket her