BEE-YOUNG, møde for unge biavlere

19. december 2018

I de seneste år, har interessen for biavl været stigende, og denne interesse kan nu også ses hos den helt unge målgruppe. Den typiske biavler er ikke længere en gammel mand, men såvel kvinder som de yngre generationer fylder landets begynderkurser og andre biavleraktiviteter.

Siden 2015 har Danmark Biavlerforening været repræsenteret ved International Meeting of Young Beekeepers (IMYB), der er en konkurrence og et møde for unge biavlere under 17. I 2018 blev mødet afholdt i Frankrig med deltagelse af unge biavlere fra 35 lande, heriblandt et hold fra Danmarks Biavlerforening.

Også i 2019, hvor IMYB afholdes i Slovakiet vil Danmarks Biavlerforening sammensætte et hold af unge biavlere. Men der er imidlertid skabt interesse for at øge ungdomsaktiviteterne til mere end blot at sende tre unge til et internationalt møde en gang om året.

Derfor afholder Danmarks Biavlerforening nu for første gang et møde for unge biavlere under 20 år. BEE-YOUNG, som mødet er blevet døbt, finder sted søndag den 3. februar kl. 10.00 – 15.00 hos Danmarks Biavlerforening i Sorø. Denne dag inviteres alle unge biavlere på under 20 år til at mødes.

Dagen vil byde på aktiviteter, konkurrencer, erfaringsudveksling og selvfølgelig socialt samvær. Denne dag vil der også blive fortalt om muligheden for at deltage på International Meeting of Young Beekeepers, og der vil forhåbentlig blive mulighed for at møde nogle af de unge danske biavlere, der tidligere har deltaget i IMYB.

Tovholderne på ungdomsmødet og den danske deltagelse på IMYB er Melanie Ann Bech-Pedersen og Peter Sjøgren.

Tilmelding til BEE-YOUNG sker på Bishoppen senest 27. januar. Pris for deltagelse er kr. 100,-.


Skrevet af: Rune Havgaard Sørensen