Deltag i orienteringsmøde og markvandring: Forstærk naturindholdet i marken

07. september 2016

I øjeblikket gennemfører SEGES og Patriotisk Selskab projektet “Biodiversitetsfremmende tiltag i marken”. Danmarks Biavlerforening er en del af projektet og du kan komme med til et spændende orienteringsmøde om muligheder for natur- og vildtpleje i agerlandet. Her kan du få gode råd om, hvordan landmænd kan øge naturindholdet i markkanterne til glæde for flora og fauna.

Det sker mandag den 12. september kl. 13.30-17.00.

Program for orienteringsmødet kl. 13.30-15.00:
• Planlægning af målrettet natur- og vildtpleje ved natur- og miljøkonsulent Kristian Petersen, Patriotisk Selskab
• Præsentation af foreløbige resultater ved Palle Frejvald, Danmarks Biavlerforening
• Præsentation af SEGES’ demonstrationsprojekt ved Anne Erland Eskildsen, SEGES
• Kaffe og kage

Program for markvandring kl. 15.30-17.00:
På markvandringen demonstreres, hvordan natur- og vildtpleje simpelt kan tilpasses en rationel markdrift.

Mødestedet er på Ørnfeldt Gods. Adressen er Ørnfeldtvej 102, 5300 Kerteminde.

Tilmelding til arrangementet skal ske til Patriotisk Selskab senest den 9. september på 6315 5400, reception@patriotisk.dk eller via www.patriotisk.dk. Arrangementet er gratis.

Logo_NAER_EU_tekst_LDP20


Skrevet af: Rune Havgaard Sørensen