En ny pagt for bestøvere

25. januar 2023

Den 24. januar præsenterede EU-Kommissionen en ny plan for at vende den negative udvikling for de bestøvende insekter. Baggrunden er, at der i både Europa og resten af verden er registreret voldsomme tilbagegange i bestandene af bestøvende insekter. Blandt årsagerne kan nævnes forurening, pesticider, urbanisering og klimaforandringer. Tilbagegangen for bestøverne har også konsekvenser for fødevaresikkerheden, idet fire ud af fem afgrødeplanter og vilde blomsterplantearter i Europa – i større eller mindre grad – er afhængige af insekternes bestøvning. De bestøvende insekter omfatter både bier, sommerfugle og svirrefluer.

Planen omfatter en række initiativer, som skal sikre, at tilbagegangen for de bestøvende insekter er vendt i 2030.

Overordnet er planens initiativer inddelt i tre hovedpunkter, nemlig:

·       Større viden om tilbagegangen i antallet af bestøvere; blandt andet vha. et omfattende overvågningssystem.

·       Større viden om bestøverbevarelse og bekæmpelse af årsagerne til tilbagegangene.

·       Inddragelse af samfundet. Gennemførelse af tiltagene i de to øvrige hovedpunkter kræver involvering af relevante aktører (forskere, beslutningstagere, borgere, landbrugere og erhvervslivet).

 

En medvirkende faktor til igangsættelsen af EU-Kommissionens plan for at redde bestøverne er initiativet ”Save Bees and Farmers”, som Danmarks Biavlerforening er involveret i. Forslaget fra kommissionen skal først godkendes af EU-Parlamentet og EU-Rådet.