FIND FEM FEJL

17. maj 2012

Sådan kunne opfordringen måske lyde, hvis vi bad dig sammenligne april-udgaven af Tidsskrift for Biavl med den udgave, du sidder med lige nu.
Vi eksperimenterer nemlig lidt – helt i tråd med, hvad jeg skrev i lederen i marts om, at vi vender bladet på hovedet. Derfor kan du finde små forandringer i de to blade, som selvfølgelig ikke er fejl i traditionel forstand.

FINDFEMFEJL
Bladkonsulent Flemming Sørensen fremlagde sine ideer til, hvordan vi kan lave et bedre blad. 
Foto: Jan Sæther

Vi har brug for at afprøve nogle ting i praksis, og derfor beder vi dig bære over med os, hvis du bemærker små forandringer de kommende måneder. Måske bemærker du det slet ikke. Måske har du for eksempel slet ikke bemærket, at vi tester nyt papir i denne udgave for blandt andet at se, hvordan billederne fremstår.

Vi har haft et møde med bladkonsulent Flemming Sørensen, hvor vi gennemheglede bladets udseende og indhold på både godt og ondt. Resultatet vil du se de kommende måneder, hvor vi vil begynde at implementere nogle af de ideer, der blev vendt.

Andre ting vil være uforandrede. Vi har for eksempel opgivet tanken om at lade bladet udkomme i et større format. Vi fortsætter, som det er, da det både er det økonomisk mest rentable, men også er medvirkende til foreningens brand. Det gør desuden, at vi ikke skal ud og udvikle et helt nyt bladkoncept, hvor alle forandringer præsenteres på én gang. Vi kan løbende udvikle på det, vi har, og derfor vil du også opleve den løbende tilpasning af bladet hen over året.

Jeg kunne sige meget om fonte, rubrikker, horeunger og punkt, der alle handler om layout og dermed bladets udseende. Men et blad bliver nu engang ikke bedre end de artikler, der kommer ind i huset. Derfor arbejder vi også på indholdssiden med en række ideer, du vil se gennemført hen over året. Vi har tidligere uden held forsøgt at skabe en redaktionsgruppe. Måske kan vi i stedet for skabe nogle faggrupper, der kan bidrage med indhold til bladet. I hvert fald har vi brug for et løbende flow af artikler og ideer.

Alt sammen skal selvfølgelig munde ud i et både bedre og sjovere blad at åbne og læse. Et blad, der giver en oplevelse til alle uanset om man er hobby- eller erhvervsbiavler.
God læselyst med maj måneds udgave af Tidsskrift for Biavl. Juni udgaven vil måske rumme flere forandringer.

Af Benny Gade, formand for medieudvalget


Skrevet af: Danmarks Biavlerforening