GENVALG TIL KNUD GRAASKOV

11. april 2015

GENVALG
De delegerede skulle bl.a. stemme om ti forslag til vedtægtsændringer.  

Henved 100 delegerede, gæster og tilhørere var mødt frem til generalforsamlingen, som blev holdt på Dalum Landbrugsskole. De delegerede skulle blandt andet vælge formand samt tre bestyrelsesmedlemmer og en suppleant.

Knud Graaskov havde meddelt, at han genopstillede til formandsposten. Der var blandt de delegerede stor tilfredshed med bestyrelsens arbejde og der var intet ønske om at opstille modkandidat til formandsposten. Derfor genvalgte generalforsamlingen Knud Graaskov under stor applaus.

Endvidere behandlede generalforsamlingen forskellige forslag, herunder blev vedtaget forslag om at informere og fokusere mere på problematikken omkring sprøjteskader. Endvidere havde bestyrelsen udarbejdet 10 forslag til vedtægtsændringer, der alle blev vedtaget med par enkelte ændringer.

Det var ikke kun Knud Graaskov, som nød stor opbakning, det gjorde Arne T. Henriksen, Flemming Bech Thorsen og Rigmor Johannessen også, og de blev alle genvalgt til bestyrelsen.
Posten som suppleant tilfaldt Ivan Nielsen, Hobro.

Bestyrelsens sammensætning er dermed den samme som i det forgangne år.
Du kan læse et fyldigt referat fra generalforsamlingen i maj-nummeret af Tidsskrift for Biavl.
Du kan læse bestyrelsens beretning og årsregnskabet her


Skrevet af: Danmarks Biavlerforening