Glædelig jul og godt nytår

21. december 2021

Danmarks Biavlerforening ønsker landets biavlere og samarbejdspartnere glædelig jul og godt nytår.

2021 var endnu et år præget af corona-pandemien, hvilket påvirkede mulighederne for at mødes til foreningsaktiviteter. Alligevel har året budt på mange gode oplevelser og positive tiltag.

Både lokalt og nationalt er der arbejdet hårdt, for at tilbyde digitale og udendørs tilbud. Det er på forskellig vis blevet sikret, at der stadig er et værdifuldt fællesskab for alle medlemmer.

Året bød politisk på en omlægning af landbruget, så det opfylder nutidens forventninger i forhold til klima og biodiversitet. En omlægning der også påvirker biavlen med nye landbrugsafgrøder, der skal bestøves og nye biodiversitetstiltag der sikrer bedre livsbetingelser for bierne.

En stor tak til den store indsats, der er ydet fra medlemmer og lokalforeninger i løbet af året, og tak til samarbejdspartnere for godt og værdifuldt samarbejde.

Kontoret holder julelukket i perioden 23. december til 3. januar (begge dage inkl.).