GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR

22. december 2023

Det er atter blevet honninghjerternes højtid – JUL. Dermed nærmer vi os også afslutningen på året. Danmarks Biavlerforening vil gerne benytte denne lejlighed til at ønske alle biavlere, lokalforeninger og foreningens samarbejdspartnere en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Tak for indsatsen for bierne i året der er gået. Vi ser stadig flere tiltag, der bidrager til at skabe bedre livsbetingelser for bierne. Dette både til gavn for vores biodiversitet, men også bestøvningen af vilde planter og de dyrkede afgrøder.

I Danmarks Biavlerforening er der i 2023 igangsat adskillige nye projekter. Det dækker blandt andet over projekter, der skal øge biernes sundhedstilstand. Et andet projekt fokuserer på kvaliteten i biernes produkter. Og yderligere et projekt skaber nye uddannelsesmuligheder for biavlerne.

Alt dette og meget mere ser vi frem til at fortsætte i 2024 til gavn for biavlerne og bierne i Danmark.

Kontoret holder julelukket i perioden 22. december til 1. januar (begge dage inkl.).


Skrevet af: Rune Havgaard Sørensen