Guldnåle til Læsø-biens utrættelige forkæmpere

22. april 2017

Ved årets generalforsamling blev der uddelt hele to guldnåle, nemlig til Carl-Johan Junge og Bjørn Johansen.  De får Danmarks Biavlerforenings højeste udmærkelse for deres store og betydende indsats for bevaringsarbejdet med den brune bi på Læsø.

»Både Bjørn Johansen og Carl-Johan Junge fortjener al mulig anerkendelse og støtte til deres uegennyttige arbejde. Det har ofte været svært for Danmarks Biavlerforening at yde ret megen konkret støtte til arbejdet med at bevare den brune bi. Det er derfor en stor fornøjelse for Danmarks Biavlerforenings bestyrelse at kunne tildele Bjørn Johansen og Carl-Johan Junge foreningens guldnål som tak for deres mangeårige og uegennyttige arbejde. Tillykke med guldnålen,« sagde formand Knud Graaskov.

Bevaringsarbejdet med den brune bi på Læsø har gennem tiden mødt modstand, men på trods af de mange vanskeligheder, må bevaringsarbejdet i dag betegnes som en succes. Det skyldes ikke mindst de to modtagere af guldnålen.

Carl-Johan Junge er formand for Læsø Biavlerforening og har gennem mange år ydet en stor indsats – både lokalt og nationalt – for at informere og oplyse om de brune bier og deres store betydning.

Bjørn Johansens indsats, ikke mindst som dronningeavler, har været med til at sikre, at de ca. 200 brune bifamilier på Læsø er i en bevaringsværdig stand.

Guldnålen

Guldnålen er Danmarks Biavlerforenings højeste udmærkelse, som tildeles personer, som har ydet en enestående og betydende indsats for biavlen i Danmark. Guldnålen uddeles kun i begrænset omfang, og sidst den blev uddelt var i 2014, hvor den blev givet til Klaus Langschwager.

Guldnålen blev indstiftet ved Danmarks Biavlerforenings 100 års jubilæum i 1966.

Du kan læse mere om guldnålen her


Skrevet af: Rune Havgaard Sørensen